Hledejte

Vatican News
2018.11.15 Messa Santa Marta 2018.11.15 Messa Santa Marta  (Vatican Media)

O neokázalém růstu církve

Církev roste v jednoduchosti, mlčky, eucharistickou obětí a bratrským společenstvím – kázal papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.

Komentoval tak dnešní evangelium (Lk 17, 20-25), kde Ježíš odpovídá farizeům, že »Boží království nepřichází tak, že by se to dalo pozorovat«, nýbrž »je mezi vámi«. „Boží království je neokázalé – poznamenal papež.“

Církev se manifestuje v eucharistii a v dobrých skutcích, které nebudí rozruch. Kristova nevěsta je mlčenlivé povahy, přináší plody bez povykování a vytrubování.

Pán nám vysvětlil, jak roste církev podobenstvím o setbě. Rozsévač zaseje, a setba klíčí a roste ve dne v noci. Bůh dává růst, a potom se ukáží plody. Důležité je však to, že církev roste mlčky a skrytě; to je církevní styl. A jak se to projevuje v církvi? Plody dobrých skutků, aby lidé viděli a velebili nebeského Otce, jak říká Ježíš, a dále slavením, chválou a Pánovou obětí, to znamená eucharistií. Tam se vyjevuje církev, v eucharistii a v dobrých skutcích.“

„Církev roste svědectvím, modlitbou a přitažlivostí Ducha, který je v jejím nitru – pokračoval papež – nikoli událostmi. I ty jsou zajisté pomocí, avšak církev roste a dává plody mlčky a ve skrytu dobrými skutky, slavením Pánovy Paschy a chválou Boha.“

Pán nám pomáhá, abychom nepodlehli svůdnému pokušení chtít, aby církev byla viditelnější, a ptát se, co bychom pro to mohli udělat. Obvykle tak církev upadá do událostí a není schopna růst mlčky a ve skrytu dobrými skutky.“

Svět podléhá příliš často pokušení okázalosti, mondénnosti a zdání – řekl dále papež – i samotný Ježíš byl pokoušen svodem okázalosti: »Proč uskutečňovat vykoupení tak dlouho? Učiň zázrak, vrhni se dolů z chrámu a všichni tě spatří a uvěří v tebe.« Ježíš si však zvolil cestu kázání, modlitby, dobrých skutků, kříže a utrpení.

Kříž a utrpení. Církev roste krví mučedníků, mužů a žen, kteří dávají život. Dnes jich existuje mnoho, ale je zajímavé, že to není ve zpravách. Svět to ukrývá. Duch tohoto světa netoleruje mučednictví. Skrývá ho.“

Končil papež František ranní kázání v kapli Domu sv. Marty.

 

(mig)

15. listopadu 2018, 15:07
Čtěte více >