Hledejte

Chicagský arcibiskup kardinál Cupich Chicagský arcibiskup kardinál Cupich 

Kardinál Cupich napsal pastýřský list kvůli rostoucímu násilí v Chicagu

Uprostřed rostoucího pouličního násilí ve městě vyzval chicagský kardinál Blaise Cupich katolíky a "všechny lidi dobré vůle", aby odolali pokušení stáhnout se do "bezpečného prostoru", ale aby se raději zapojili do dialogu a naslouchání.

Policejní oddělení v Chicagu zaznamenalo během víkendového svátku Dne nezávislosti rekordních 100 případů střelby, 14 mrtvých, včetně 2 dětí, a 83 zraněných.  Střelba vyvolala další otázky ohledně bezpečnosti ve městě. K 4. červenci 2021 bylo v Chicagu zastřeleno 2 019 osob, což představuje téměř 13% nárůst oproti loňskému roku a 58% nárůst počtu střelby ve srovnání s rokem 2019.

"Duchovní krize"

V návaznosti na poslední incidenty vydal kardinál Cupich pastýřský list, v němž se nad touto problematikou zamýšlí a navrhuje možný způsob, jak tento nebezpečný trend, který ohrožuje všechny, zvrátit. "Pochopitelně chceme tuto děsivou situaci neprodleně vyřešit," píše a připomíná, že vládní představitelé a komunitní aktivisté nabídli mnoho nápadů, včetně "účinnějšího policejního dohledu, reformy systému trestního soudnictví, zastavení přílivu nelegálních zbraní, likvidace gangů, investic do tradičně znevýhodněných čtvrtí, posílení vzdělávání a podpory rodinného života". Kardinál Cupich ze své strany poukazuje na základní "duchovní krizi", kterou tato násilná a nestabilní situace vyvolala.

Jsme neoddělitelně spojeni jeden s druhým

"Když násilí vyvolává smutek, strach a ztrátu naděje, což se vždy stává, lidé se cítí navzájem odcizeni. Na jedné straně se zdá, že se štěpí podle rasy, etnické příslušnosti, ekonomické třídy a politické příslušnosti. Ale je to mnohem hlubší," poznamenává. "Zdá se, že nejsme schopni nebo ochotni pochopit, že jsme navzájem neoddělitelně propojeni". "Přitom jsme si skutečně všichni navzájem bratry a sestrami," upozorňuje arcibiskup a cituje encykliku papeže Františka "Fratelli tutti" a slova Martina Luthera Kinga z roku 1964. "Pokud ztratíme tento pocit vzájemné propojenosti, ztratíme také smysl pro soucit, empatii a odpovědnost za druhé".

Odpovědí je klást otázky, naslouchat, modlit se a zůstat ve spojení.

Jako cestu vpřed proto kardinál Cupich navrhuje pět kroků. Prvním krokem je "klást otázky", ale být "připraven autenticky naslouchat, i když se ukáže, že to, co slyšíme, je bolestné". Druhým navrhovaným krokem je dialog, tedy snaha o "upřímnou výměnu názorů s lidmi z různých prostředí", která napomáhá vzájemnému porozumění a empatii. Kardinál Cupich také navrhuje modlit se, prosit o osvícení a rozlišovat Boží vůli.

"Chcete-li mír, pracujte pro spravedlnost"

Na závěr doporučuje "zůstat ve spojení": "Velkým pokušením v době krize je stáhnout se do toho, co považujeme za bezpečný prostor," říká. "Ve skutečnosti nejvíce potřebujeme vyjít ze své komfortní zóny a vzájemně se doprovázet, i když to vyžaduje úsilí a dokonce i určité riziko".

Dopis končí slovy Žalmu 91: Bůh, mé útočiště a slovy papeže Pavla VI: "Chceš-li mír, pracuj pro spravedlnost.".

(VNS - vac)

12. července 2021, 13:22