Hledejte

ilustrační foto ilustrační foto 

Tolkien: Konzervativní ekolog a evangelizátor představivosti

John Ronald Reuel Tolkien může být zdrojem inspirace pro křesťanskou ekologii. Sám se považoval z konzervativního ekologa. Skutečný život se pro něj neodehrával v průmyslovém městě, nýbrž uprostřed přírody - říká o. Philippe Verdin, francouzský dominikán a autor knihy o “Radostné zprávě v Zemi Středu” (“Mon Présieux, bonne nouvelle e Terre du Milieu”).

V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas dal zapravdu akci madridské mládeže, která se na začátku července vypravila na týdenní pouť po stopách Laudato si’ a Pána prstenů. Otec Verdin je přesvědčen, že jde o dvě slučitelná díla a nevylučuje ani možnost, že Tolkienova kniha mohla papeže Františka inspirovat.

Francouzský dominikán zdůrazňuje, že Tolkienova ekologie má úzce křesťanský ráz. Vyrůstá z přesvědčení, že příroda k nám promlouvá o Stvořiteli a v jistém smyslu setrvává ve společenství s ním. Zároveň však i ona byla poznamenána zlem a toužebně očekává příchod Vykupitele, který všechno smíří. Hovoří otec Verdin.

“V Pánu prstenů je nepřímo - ale někdy také poměrně otevřeně - představována určitá filosofie. Říká, že abychom byli svobodní, musíme se vnitřně postavit na odpor odcizující a zotročující technice, a vrátit se k souladu s přírodou, která je vnímána jako prostor svobody. Příroda je místo, kde člověk může být sebou a může najít pravdu o svých vztazích k druhým - a také k Bohu. V Pánu prstenů vidíme, že Saruman, bílý čaroděj, přechází na stranu zla, upadá do šílenství a pýchy - a právě tehdy připadá na ideu podřídit si ostatní pomocí průmyslu, porážení stromů, porušování jednoty s přírodou, jejímž symbolem původně sám byl. Jeho věž byla totiž zpočátku obestřena lesy, nádhernou zelení, náhle však se rozhoduje pro přeměnu stromů, které byli dříve jeho přáteli, ve zdroj energie, aby mohl produkovat zbraně.”

V souvislosti s Tolkienovou křesťanskou ekologií otec Verdin nicméně upozorňuje, že genius britského spisovatele se nejplněji projevuje v tom, jak v knihách, v nichž není přímo řeč o Bohu, evangeliu či svátostech, dokázal obsáhnout celou svou katolickou víru a přetlumočit čtenáři základy křesťanského světa. Mluví o tom, že svět bude zachráněn díky těm nejmenším, totiž když někdo vsadí na milosrdenství a uchová si naději, že ve světě je dobro, jakkoli se zdá, že zlo nabývá na síle jak kolem nás, tak i v nás samých, pokračuje otec Verdin.

“Myslím, že Tolkien kráčel cestou, kterou mu ukázal jeho mistr, kardinál Newman. Sám se s ním nesetkal, ale vyrůstal v prostředí anglických oratoriánů, ke kterým patřil jeho vychovatel otec Francis. Kardinál Newman tvrdil, že je zapotřebí znovu evangelizovat představivost. Boží milost totiž působí také tehdy, když spíme či sníme. Naše srdce, naše inteligence je ohromným kontinentem plným obrazů a tužeb. A tento svět v nás je potřeba evangelizovat. Proč? Protože takto se lze vytrhnout ze světa, který je poznamenaný rutinou a zlem. Představivost nám dovoluje snít o životě, jako bychom byli rytíři nebo světci, lidé, kteří jsou připraveni dát život za druhé, jako Frodo, který se obětoval nejen za své přátele, ale za celou Středozem. To je povolání každého křesťana. Dát svůj život po vzoru našeho Pána, aby svět byl krásnější a nádhernější, aby lidé, naši bratři, byli svobodnější. V tom spočívá celý příběh Pána prstenů.” - Říká francouzský dominikán otec Philippe Verdin.

(job)

 

23. července 2020, 13:51