Hledejte

Vatican News
Kardinál Charles Maung Bo, arcibiskup Yangonu a salesián Kardinál Charles Maung Bo, arcibiskup Yangonu a salesián 

Asijští biskupové jsou znepokojeni omezováním svobody v Hongkongu

Asijské biskupy znepokojuje situace v Hongkongu a zejména omezování náboženské svobody v této někdejší britské enklávě. Obavy z následků nového zákona “o národní bezpečnosti”, vnuceného Hongkongu bez konzultace tamních občanů, formuloval předseda Federace asijských biskupských konferencí kardinál Charles Maung Bo.

Zákon o národní bezpečnosti - upozorňuje myanmarský kardinál - oslabuje svobodu Hongkongu a ohrožuje vysoký stupeň autonomie, přislíbený na základě principu “jedna země, dva systémy”. S novým zákonem nastává de facto ústavní změna, protiřečící duchu dohody z roku 1997 o zvláštním administrativním statutu Hongkongu. Kardinál Bo nepolemizuje s právem každé země na ochranu vlastní bezpečnosti, nicméně upozorňuje na nutnost zaručení lidských práv, lidské důstojnosti a základních svobod. “Vnucení toto zákona ze strany Čínského národního shromáždění zřetelně oslabuje Právní radu Hongkongu a její autonomii. Radikálně transformuje její identitu,” konstatuje předseda Federace asijských biskupských konferencí a formuluje své obavy z omezení lidských svobod a práv, které nová legislativa umožňuje. “Tento zákon může podlomit svobodu vyjadřování, svobodu shromažďování, svobodu tisku a akademickou svobodu. Také svoboda náboženství a vyznání je ohrožována. Podle mnoha zpráv byla svoboda náboženství a vyznání v kontinentální Číně podrobena nejsilnějším útokům od časů kulturní revoluce - pokračuje kardinál Bo. - Třebaže svoboda kultu v Hongkongu není přímo nebo bezprostředně zasažena, nový zákon o bezpečnosti a kriminalizace, které zahrnuje - například za podvratnou činnost, separatismus nebo spolčování s cizími politickými silami - mohou vést ke kontrole náboženského hlásání, penalizaci modlitebních večerů ve světle svící a k narušování suverenity míst kultu hájících či pomáhajících manifestantům. Prosím, aby tento zákon nevedl vládu k zásahům do vnitřních záležitostí náboženských organizací a do pastoračních služeb, které nabízejí veřejnosti,” apeluje kardinál Bo. A bije na poplach, protože - jak dodává - tam, kde začínají být ohrožovány lidské svobody ve svém celku, dojde dříve či později také na svobodu náboženství.

“Budou nyní náboženští představitelé v Hongkongu voláni k odpovědnosti za to, že brání lidskou důstojnost, lidská práva, svobodu a pravdu?” - ptá se kardinál Bo. Jménem Federace Asijských biskupských konferencí apeluje na křesťany všech tradic a věřící všech náboženských vyznání v Asii a na celém světě, aby se s vytrvalostí modlili za Hongkong, za Čínu a čínský národ.

(job)

7. července 2020, 13:12