Hledejte

Vatican News
2020.01.04 Pellegrinaggio in Terra Santa, Terrasanta 2020.01.04 Pellegrinaggio in Terra Santa, Terrasanta 

Sbírka pro Svatou zemi se překládá na září

Papež Pavel VI., po příkladu sv. Pavla, svou apoštolskou exhortací “Nobis in Animo” z 25. března 1974 ustavil zvláštní velkopáteční sbírku na podporu mateřské jeruzalémské církve. Od té doby proudí do Svaté země finanční pomoc katolíků z celého světa, díky níž blízkovýchodní křesťané udržují víru a život na svatých místech. Letos tomu však kvůli pandemii koronaviru bude jinak.

Kongregace pro východní církve sdělila 27. března františkánské Kustodii Svaté země, že Svatý otec povolil přeložení této sbírky na 13. září t.r. Věřící všeobecné církve, kteří se letos nemohou fyzicky účastnit velikonočních obřadů, tak budou moci zajistit nezbytnou podporu zemi, jež uchovává kořeny naší víry. Sbírka proběhne o druhé zářijové neděli, v předvečer svátku Povýšení sv. Kříže, který připomíná dedikaci baziliky Božího hrobu ve čtvrtém století.

Jak dodává Kustodie Svaté země v dnešním tiskovém prohlášení, pro křesťany na celém světě má být trvalou útěchou, že františkánská společenství na svatých místech budou slavit velikonoční obřady a modlí se za brzké zastavení pandemie, za nemocné a jejich rodiny, za všechny zemřelé v důsledku virové nákazy a za všechny země zasažené koronavirem.

Dodejme, že loňská sbírka pro Svatou zemi vynesla necelých dvacet milionů dolarů (17,7 milionů euro), ze kterých 65% obdržela františkánská Kustodie a zbylých 35% Kongregace pro východní církve. Obě instituce pak financovaly vzdělávání, sociální pomoc a údržbu poutních míst v Izraeli, Palestině, Jordánsku, Libanonu, Sýrii, Iráku, Turecku a na Kypru.

 

(jag)

31. března 2020, 13:58