Hledejte

Vatican News
GERMANY-CHURCH/X-RAY GERMANY-CHURCH/X-RAY 

Německá církev zveřejnila stanovy takzvané synodální cesty

Německá biskupská konference a Ústřední výbor německých katolíků (ZdK) v úterý na svých webových stránkách zveřejnily stanovy takzvané synodální cesty, tedy procesu „obnovy a obrácení“, který německá církev nastoupí o první adventní neděli, pokud s tímto textem vysloví souhlas plenární shromáždění zmíněného výboru plánované na konec listopadu.

Německá církev se musí postavit těžké krizi, již prožívá po otřesech vyvolaných sexuálním zneužíváním, čteme v úvodní části dokumentu, a něco takového vyžaduje spoluúčast všech lidí, kteří v církvi aktivně pracují. „Do středu klademe otázku po Bohu a cestě, po níž chce dnes s lidmi kráčet. Všímáme si, že sama církev lidem zatemňuje obraz Boha. Sázíme proto na sílu Ducha svatého, aby církev obnovil, aby tak věrohodně svědčila o Ježíši Kristu jako Světlu světa“, stojí dále ve zveřejněných stanovách.

Ze šestistránkového dokumentu vyplývá, že synodálních shromáždění německé církve, která se v příštím a přespříštím roce uskuteční ve Frankfurtu nad Mohanem, se kromě 69 členů Německé biskupské konference a 69 zástupců Ústředního výboru německých katolíků zúčastní dalších 82 delegátů různých církevních institucí – od řeholí přes mladé katolíky (15 mladých lidí do 30 let, z toho nejméně 10 žen) po zástupce nových církevních hnutí. Publikovaný text seznamuje rovněž se čtyřmi tematickými okruhy, které se budou projednávat na takzvaných synodálních fórech a poskytnou tak materiál plenárním shromážděním. Tato synodální fóra pojednají o moci a jejím rozdělování v církvi, dnešním kněžském životě, ženách v církevních službách a úřadech a konečně o prožívání lásky v sexualitě a partnerství.

Německá biskupská konference se kromě toho zavazuje, že bude pravidelně informovat o objasňování a zpracování případů sexuálního zneužívání v církvi a opatřeních přijatých k jejich prevenci. Závěrečná část zveřejněného dokumentu se týká usnesení synodálního shromáždění, která (pokud budou schválena jeho dvoutřetinovou většinou) nejsou v církvi nijak právně závazná. Zůstává nedotčena plná moc biskupské konference a jednotlivých diecézních biskupů při výkonu církevního úřadu a vyhlašování právních norem v rámci jejich příslušné kompetence. Závěry synodálního shromáždění německé církve, které by se týkaly celocírkevně regulované tematiky, budou předány Apoštolskému stolci, udává dvanáctý článek Stanov německé synodální cesty.

 

(jag)

30. října 2019, 16:58