Vatican News
Klášter v Camaldoli Klášter v Camaldoli 

„Křehcí tedy lidé.“ Setkání hledajících křesťanů v Camaldoli

V kolébce kamaldulského řádu v srdci toskánských Apenin proběhne příští víkend (30. srpna – 1. září) 10. setkání pořádané v rámci cyklu „Hledající křesťané“. Zaměří se tentokrát na jeden z rozšířených rysů postmoderní společnosti, totiž na pocit křehkosti a nestálosti, vnitřně související se zmatkem, do něhož se mnozí cítí vnoření.

„Zdá se mi, že kategorie křehkosti dobře vystihuje to, co zažíváme jako jednotlivci i jako politická, sociální a církevní komunita,“ říká don Emanuele, kamaldulský mnich, který je pořadatelem setkání.

„Ve světě poznamenaném krizovými jevy zažíváme křehkost  na mnoha úrovních. Cyklus „Hledající křesťané“ se obrací zejména k věkové kategorii mezi 20 a 35 lety, tedy k lidem, kteří skončili studia, ale nemají ještě stabilní životní situaci. Je to krásné životní období, ale také obzvláště delikátní. Každý den jsme konfrontováni se zneklidňující situací ohledně naší planety či sociální nestability. Křehkost se projevuje rovněž ve vztazích, vezměme si obtížnost vytrvat ve své volbě, ať už mluvíme o rodině nebo o řeholním životě. Zkrátka setkáváme se s ní v mnoha podobách a chtěli bychom se tedy tímto problémem zabývat z kritického hlediska.“

(job)

27. srpna 2019, 19:18