Vatican News
Z pouti na připomínku zavražděného misionáře, o. Ezechiela Ramina Z pouti na připomínku zavražděného misionáře, o. Ezechiela Ramina 

Brazilští biskupové žádají o vyhlášení patrona amazonské synody

Italský misionář Ezechiele Ramin by se mohl stát patronem příští biskupské synody, věnované církvi v Amazonii. Papeže Františka o to požádalo dvě stě brazilských biskupů v listě, který sepsali při nedávném plenárním zasedání biskupské konference. Misionář, zavražděný roku 1985, se zasazoval za práva bezzemků v brazilském státě Mato Grosso.

Vzpomínka na padovského komboniána, který zemřel v pouhých třiatřiceti letech, je stále živá, dosvědčuje jeho spolubratr a představený brazilské komboniánské provincie, o. Dario Bossi.

„Více než pět set lidí se v Rondolandii ve státě Mato Grosso účastnilo procesí zvaného Romaría, které se koná ve vzpomínce na otce Ezechiela. Tento komboniánský misionář byl zavražděn 24.7.1985, když během mírové mise usiloval o obranu práv místních komunit, které nevlastní žádnou půdu. Byl s námi biskup prelatury v Borba, mons. Zenildo Luiz Pereira da Silva. Slavili jsme skutečně živou památku na tohoto spolubratra. Práva domorodých obyvatel jsou totiž dnes ohrožena jako nikdy v minulosti, amazonského pralesa neustále ubývá – od začátku tohoto roku o téměř čtyři tisíce kilometrů čtverečních, a o vypleněnou půdu se vedou spory. Jméno otce Ezechiela proto přežívá v odporu místních společenství, ve vzdělavacích a zemědělsko-ekologických projektech, které vznikly po jeho smrti. Více než dvě stě brazilských biskupů napsalo papeži Františkovi žádost o rychlé uznání Ezechielova mučednictví, aby se tak mohl stát opěrným bodem pro další pouť církve v Amazonii. Věřící, kteří se shromáždili v Rondolandii a v Cacoal, kde byl misionář zavražděn, v něm uznávají jednoho z otců amazonské synody, protože jeho dílo a poslání podnítilo nové cesty v církvi a integrální ekologii.“

Vysvětluje představený brazilské komboniánské provincie.

„Byl mučedníkem milosrdné lásky“, prohlásil Jan Pavel II. několik dní po Raminově smrti. V březnu roku 2017 se v Padově, kde byl misionář pohřben, uzavřela diecézní fáze beatifikačního procesu. Jeho postulátor, kombonián Arnaldo Baritussio, v rozhovoru pro agenturu SIR varuje před uspěchaností procesu. „Je třeba respektovat jeho lhůty a dokázat, že násilná smrt souvisí s kněžstvím a vírou“, říká. Na druhé straně zdůrazňuje některé význačné mučedníkovy rysy, zejména jeho schopnost sjednocovat a vytvářet společenství: „V oněch letech nevládly příliš dobré vztahy mezi domorodci, vytěsňovanými do rezervací, a hledači půdy, tedy malovlastníky vyháněnými latifundisty. Otec Ezechiele pochopil, že jedině společně – domorodci a rolníci sem terra, čili bezzemci, mají šanci na to, aby něco změnili. Vštěpoval těm lidem nutnost soužití v různosti a to je trvalý plod, který z něj činí předchůdce amazonské synody“.

(jag)

1. srpna 2019, 14:48