Hledejte

Vatican News
Nový předseda Francouzské biskupské konference Éric de Moulins-Beaufort Nový předseda Francouzské biskupské konference Éric de Moulins-Beaufort  

Nové vedení francouzské biskupské konference

Francouzští biskupové vsadili na mladou generaci. Při včerejší volbě nového vedení episkopátu se rozhodli pro biskupy mladší šedesáti let. Kormidlo episkopátu přebírá generace Jana Pavla II. – shrnuje změnu ve vedení týdeník Famille Chrétienne. Zajímavé je také to, že všichni zvolení pocházejí z početných rodin, a proto se očekává, že budou citliví pro otázky rodiny.

Předsedou episkopátu se stal sedmapadesátiletý arcibiskup Éric de Moulins-Beaufort, jmenovaný před několika měsíci do čela remešské arcidiecéze. Narodil se v Německu, ale pochází z pařížské aristokratické rodiny. Před vstupem do semináře vystudoval elitní Institut politických věd. Patří do početné generace kněží a biskupů formovaných pod vlivem kardinála Jean-Marie Lustigera. Arcibiskup de Moulins-Beaufort začal studovat bohosloví v době, kdy kardinál Lustiger přerušil spolupráci s Katolickým institutem v Paříži a rozhodl se založit vlastní teologickou školu pro seminaristy své diecéze, takzvanou katedrální školu (École Cathédrale), za pomoci Institutu teologických studií v Bruselu. Právě tam se nynější předseda episkopátu připravoval na kněžství. Posléze pokračoval ve francouzském semináři v Římě a na Katolickém institutu v Toulouse. Po vysvěcení se podílel na formaci bohoslovců, byl ředitelem semináře a učitelem katedrální školy v Paříži. Zároveň sloužil v pastoraci mládeže a od roku 2000 byl farářem v téže farnosti, kterou dříve vedli kardinál Lustiger a posléze kardinál Vingt-Trois. Od roku 2005 byl osobním sekretářem tehdejšího pařížského arcibiskupa a od roku 2008 tamním pomocným biskupem a generálním vikářem. Roku 2013 byl předsedou biskupské Komise pro nauku víry. V srpnu minulého roku jej papež jmenoval arcibiskupem Remeše.

Na místo dvou zástupců francouzského episkopátu byli zvoleni třiapadesátiletý biskup Dominique Blanchet, ordinář Belfort-Montbéliard, a pětapadesátiletý Olivier Leborgne, biskup Amiens, který je zároveň církevním asistentem Katolické federace rodinných sdružení.

(job)

4. dubna 2019, 18:08