Hledejte

Vatican News
Fotografie otce Hamela na oltáři v kapli sv. Ducha v Domě sv. Marty Fotografie otce Hamela na oltáři v kapli sv. Ducha v Domě sv. Marty 

Uzavřena diecézní fáze beatifikačního procesu otce Hamela

. V Rouen byla zakončena diecézní fáze beatifikačního procesu o. Jacquesa Hamela. Tento kněz byl ve svých 86 letech zavražděn 26. července 2016 dvěma mladými islamisty během mše svaté, kterou sloužil ve farním kostele. Dokumentace čítající 11,5 tisíce stran bude nyní předána do Vatikánu. Její hlavní součástí jsou podrobné záznamy 66 výpovědí, které poskytli očití svědci smrti o. Hamela, farníci, obyvatelé čtvrti a příbuzní.

Dokumentace pomohla k přesné rekonstrukci mučednické smrti. Otci Hamelovi bylo zasazeno 18 ran nožem, předtím než mu bylo podřezáno hrdlo. Šetření ukázalo, že útočníci vědomě zvolili za svou oběť kněze a to jak z náboženských důvodů, jak nasvědčuje jejich volání „Allahu Akbar“ ve chvíli zločinu, tak z nenávisti ke křesťanské víře a církvi.

Podrobná dokumentace shromáždila také materiály ohledně života otce Hamela. Ukazuje se, že byl obyčejným, nijak nevybočujícím knězem na periferii velkého města, který prožíval své kněžství ve velké prostotě a chudobě. Vynikal totiž naprostou svobodou od závislosti na materiálních věcech. Téma, které se nejčastěji objevovalo v jeho homiliích bylo „obrácení se k lásce“.

V rámci beatifikačního procesu se zkoumaly také reakce na smrt otce Hamela, tedy zda se těší úctě a pověsti svatosti. Podle postulátora P. Vigouroux je nejpřekvapivějším faktem právě popularita mučedníka z Rouen mezi seminaristy a mladými kněžími. Ačkoli patří do zcela jiné generace, putují k jeho hrobu a jsou přitahování příkladem kněze, který ve své prostotě miloval Ježíše a byl šťasten ve svém povolání. V nejbližším okolí otce Hamela pak je pozitivním rysem to, že jeho smrt nevyvolala vlnu nepřátelství či volání po pomstě.

Nyní, po zakončení diecézního šetření, začne druhá, římská fáze beatifikačního procesu. Postulátor připomíná, že na rychlém vyřešení věci otce Hamela záleží také papežovi osobně. Právě on totiž z vlastní inciciativy doporučil uspíšené zahájení procesu na diecézní úrovni.

(job)

9. března 2019, 16:49