Hledejte

Vatican News
US-COMPREHENSIVE-INVESTIGATION-INTO-PENNSYLVANIA'S-CATHOLIC-CHUR US-COMPREHENSIVE-INVESTIGATION-INTO-PENNSYLVANIA'S-CATHOLIC-CHUR  (2018 Getty Images)

Zpráva prokuratury v Pensylvánii není nezaujatá

Pět měsíců po publikaci zprávy Pensylvánské prokuratury (Investigating Grand Jury of Pennsylvania) o sexuálním zneužívání nezletilých, zaměřené výhradně na delikty, kterých se dopustili kněží ve zmíněném státu, zveřejnil nyní katolický časopis - Commonweal (9.ledna 2019) – obsáhlou studii nazvanou „Zpráva Velké poroty není tím, čím se zdá“ (The PA Grand-Jury Report: Not What It Seems) s podtitulkem: „Je nepřesná, neférová a zavádějící“ (It’s Inaccurate, Unfair & Misleading).

Autor článku Peter Steinfels zmíněnou zprávu (Interim Report) podrobně analyzuje, vyjadřuje podiv a pochybnosti nad některými jejími aspekty, jakož i nad mírou publicity, které se jí dostává v médiích. Tvrdí, že zásadní váhu má spíše její souhrnný úvod než samotná dokumentace již známých a dříve denuncovaných deliktů. Pozorná četba této zprávy, která má 1300 stran, včetně dokumentace, ukazuje, že nejvyšší pensylvánské státní zastupitelství vznáší v zásadě dvě obvinění.

První se týká tzv. kněží „predátorů“, jak je nazývá, „jejich četných obětí a nevypověditelných zločinů, a to je hrůzná pravda“ – potvrzuje Steinfels zdokumentované údaje o 301 delikventovi a celkem 1000 obětech za posledních 70 let.

Druhé obvinění se týká postoje církevních představitelů k těmto deliktům. „Všechny oběti – tvrdí se v úvodu zmíněné zprávy (str. 1) – byly ignorovány církevními představiteli, kteří raději chránili delikventy a svoje instituce.“ „Toto obvinění – konstatuje Steinfels – je fakticky značně zavádějící, nezodpovědné, nepřesné a nespravedlivé. A protiřečí mu dokonce samotná dokumentace, obsažená v této zprávě, je-li pozorně čtena.“

Zmíněný americký novinář je si vědom, jak poznamenává, že jeho vývody jdou zjevně proti proudu veřejného mínění o zneužitích v církvi. „Děsivé, nevybíravé a provokativní obvinění“, podle něhož biskupové systematicky kryli případy zneužívání a umožnili, aby k nim dále docházelo, však „nemá opodstatnění v důkazech přinesených samotnou zprávou,“ neváhá napsat Steinfels, který označuje zprávu Pensylvánské Velké poroty za „nehodnou státního zastupitelství, jehož povinností je vyšetřovat nezaujatě“.

Autor poukazuje dále na „pravý účel“ zprávy, kterým je peněžní odškodnění. Jedno z jejích doporučení totiž požaduje zrušit promlčecí lhůtu tohoto deliktu. Takový krok by přivedl diecéze, farnosti a jejich dobročinné instituce k enormním ztrátám a bankrotům za delikty, ke kterým mělo dojít před mnoha a mnoha lety. Zpráva totiž bere v úvahu období začínající rokem 1945. „Kdo by však za tyto delikty platil? – táže se autor. Nikoli samotní predátoři a církevní funkcionáři, ať už se provinili či nikoli, protože již dávno nežijí anebo jsou nemajetní, nýbrž katolíci, kteří s těmito delikty nemají nic společného.“

„Dominantní veřejné mínění o sexuálních zneužitích, která jsou pouze katolická a zakořeněná v příslušnících duchovenského stavu, je již natolik součástí mediálního diskursu, že vzdoruje jakémukoli opačné argumentaci“ – konstatuje Peter Steinfels v americkém časopise Commonweal. Církevní představitelé ve Spojených státech amerických stojí dnes před nesnadným úkolem, totiž bojovat proti „pochybnostem či podezřením“ týkajících se postoje církve k těmto zavrženíhodným deliktům.

 

(mig)

12. ledna 2019, 19:57