Hledejte

Vatican News
2018.09.21 Dialogo con la Cina –  Chiesa cattolica in Dali 2018.09.21 Dialogo con la Cina – Chiesa cattolica in Dali 

Dohoda mezi Svatým stolcem a Čínskou lidovou republikou přináší plody

Provizorní zářijová dohoda mezi Svatým stolcem a Čínskou lidovou republikou ohledně jmenování biskupů (22. 9. 2018) již přináší své plody.

 Situace církve v Číně je však mnohem komplikovanější než se může jevit na první pohled.

Přibližuje ji katolická agentura AsiaNews, podléhající Papežskému institutu zahraničních misií, která na sklonku minulého roku informovala o vyřešení neregulérní situace v čínské diecézi Min-tung s přibližně 100 tisíci věřícími. Tato diecézní komunita trpěla již déle rozdělením, vzniklým v důsledku rozhodnutí čínských úřadů dosadit na místo biskupa (Kuo Si-ťin), řádně jmenovaného papežem, jiného ordináře (Čan S'-lu), který přijal biskupské svěcení bez papežova pověření. Ze šedesáti kněží této diecéze jich 54 zachovalo poslušnost původnímu biskupovi, zatímco 7 kněží se příklonilo k biskupovi, dosazenému státními úřady a exkomunikovanému.

Letos v září Svatý otec, po podepsání zmíněné dohody, obnovil plné společenství všem sedmi čínským biskupům, kteří byli jmenováni pouze státními úřady, včetně tří z nich, kteří byli  exkomunikováni, protože přijali biskupské svěcení bez papežova jmenování, což se týkalo i zmíněného biskupa (Čan S'-lu) diecéze Min-tung. Její původní, papežem jmenovaný biskup (Kuo Si-ťin), se proto rozhodl přenechat vedení diecéze tomu (Čan S'-lu), kterému nyní papež obnovil plné církevní společenství, a sám se stal - se souhlasem čínských úřadů - jeho pomocným biskupem. Je tak prvním ze sedmnácti biskupů, nemajících státní souhlas k biskupské službě, který dostal příslušné schválení čínských úřadů.

Spletitou situaci vysvětluje pro agenturu AsiaNews otec Luo Wen, jeden z tzv. podzemních kněží diecéze Min-tung, věrných papeži a původnímu biskupovi: „Stali jsme se »podzemními«, protože Svatý stolec, neuznal státem dosazené biskupy, a my jsme odmítli svátostné společenství s nimi. Dnes přijímáme státního biskupa za svého také z věrnosti Svatému stolci. Tehdejší odmítnutí a dnešní přijetí má proto tentýž zdroj,“ říká bývalý podzemní kněz z diecéze Min-tung.

Konec epochy tzv. podzemní církve v Číně potvrzuje také jeden z čínských biskupů, přestože dosud neobdržel státní souhlas, mons. Wej Ťing-i, v rozhovoru pro internetový portál Vatican Insider:

„Kněží i věřící laici – říká podzemní biskup Wej – se mne ptají, co mají dělat po tom, k čemu nyní došlo v diecézi Min-tung. Řekl jsem jim, že nastolení jednoty mezi dvěma tamějšími biskupy zahrnuje přijetí »státního biskupa« všemi »podzemními« kněžími a zároveň žádost o registraci podzemních kněží a jejich aktivit u příslušných státních úřadů. To vyžaduje upřímnou snahu na obou stranách. Zejména registrace kněží a církevních aktivit u státních úřadů vyžaduje komunikaci a dialog s vládou. Musíme se připravit psychologicky. A v jakékoli situaci, před každým problémem, musíme postupovat krok za krokem a hledat jednotu, protože si to žádá naše víra.“

„Na cestě církve - shrnuje dále celkovou situaci biskup Wej (diecéze Čchi-čchi-cha-(r), provincie Chej-lung-ťiang) -  nejsou ztracení či opuštění. Všichni jdeme ruku v ruce s Marií. Ježíš nám říká, že je s námi každý den, až do konce časů. A my máme účast na jeho vítězství. V našem srdci převažuje vděčnost za spoustu věcí, které se v církvi v Číně nyní dějí, protože vidíme, že utrpení zakoušené na této cestě nepřišlo vniveč,“ říká podzemní biskup Wej pro italský portál Vatican Insider.

„Objektivní fakta o smíření a návratu k veřejnému svátostnému společenství mezi dvěma »zónami« katolíků v Číně – komentuje Gianni Valente pro portál Vatican Insider - svědčí o změnách velkého významu v církevním životě. Do pohybu se dává nová dynamika, jež má silný dopad, obvykle ignorovaný, ba zastíraný politickými interpretacemi, jimiž mediální mainstream nadále prezentuje situaci a život křesťanských komunit v Číně.“

 

(mig)

3. ledna 2019, 18:15