Vatican News
2018.12.29 Incontro Taize a Madrid, sala IFEMA 2018.12.29 Incontro Taize a Madrid, sala IFEMA 

Setkání Taizé 2019-2020 se uskuteční ve Vratislavi

Setkání mládeže, které každoročně pořádá ekumenická komunita Taizé a letos se koná v hlavním městě Španělska, předalo štafetu polské Vratislavi.

Slezská metropole tak bude již potřetí (1989, 1995) hostit tzv. Pouť důvěry, tedy setkání, na které zve mladé lidi do některého z Evropských měst na přelomu roku ekumenická komunita sídlící ve francouzské obci Taizé. Jde o setkání, jehož účelem není společné vyznávání určité křesťanské denominace, nýbrž poskytnutí  možnosti komunikace mladým lidem, kteří hledají svoji náboženskou identitu anebo se chtějí seznámit s druhými.

Nynější převor zmíněné komunity, bratr Alois, mluvil v jedné z meditací, které vedl v Madrid právě o důvěře: „Důvěra není slepá, ani naivní či iluzorní, umí rozpoznat dobro od zla. Je to jistota, že se nezávisle na okolnostech, ba i uprostřed temnot vždycky může otevřít cesta vedoucí k životu. Důvěra není pasivní. Je to síla, která v každé situaci nabízí udělat další krok směrem k plnosti a pomoci druhým. Důvěra budí představivost, dává odvahu a připravenost riskovat. Pro obnovu důvěry potřebujeme někoho, kdo nám důvěřuje, přitáhne a uhostí. Pro učedníky nebyl Ježíš pouze učitelem, který je poučuje, nýbrž tím, kdo jim nabízí společenství a posílá je místo sebe, protože jim důvěřuje. Kéž bychom uměli v Ježíši vždycky spatřovat toho, kdo plně důvěřuje nám...“

„Žádná společnost nemůže žít bez důvěry“, řekl dále bratr Alois a s odkazem na motto letošní  madridské Pouti důvěry „Nezapomínejme na pohostinnost!“ prohlásil: „Chceme svojí poutí po této zemi být znamením naděje. Naděje, že civilizace založená na pohostinnosti je možná. Všichni jsme součástí téže lidské rodiny. Potřebujeme se navzájem více než kdy jindy.“

Převor komunity Taizé oznámil dějiště přístího setkání mládeže za přítomnosti madridského arcibiskupa, kardinála Carlose Osoro, který při té příležitosti mluvil o „širokém srdci, které se dělí o svoje duchovní, intelektuální a materiální bohatství“, jakož i vratislavského arcibiskupa Andrzeje Siemieniewského, který povzbudil k „prohloubení a pokračování cesty vytyčené předchozími etapami těchto setkání“.

31. prosince 2018, 19:23