Vatican News
Kniha o putování sv. Brigity do Svaté země Kniha o putování sv. Brigity do Svaté země 

Vidění sv. Brigity změnilo ikonografii Narození Páně

Pouť sv. Brigity do Svaté země, na kterou se švédská mystička vydala v téměř sedmdesáti letech přibližuje čtenářům právě vydaná kniha nazvaná „Poutnice ze Severu“ (La Pallegrina del Nord, Edizioni Terra Santa). Její autor Luca Cesarini líčí putování sv. Brigity jako naplnění proroctví, jež tuto velkou Evropanku doprovázela po celý život:

„Celý život sv. Brigity je poutí doprovázenou zjeveními a proroctvími, které ji vedly. Po desetiletí se opakovala zjevení, v nichž Kristus i Panna Maria mluvili o tom, že se vydá do Svaté země. Zdálo se, že je to utopie, pouhý sen, který se však naplnil. Brigita byla již žena v letech – a reagovala tedy otázkou, jak to mám udělat, jak to zvládnu?! A Kristus se na ni v jednom z vidění rozzlobil a odpověděl: „Což nejsem já Stvořitelem nebe i země? Když ti říkám, že máš jít, běž! A nebude ti nic chybět.“ A tak se také stalo. Brigita se tedy vydala na tuto cestu, která se slavnou. Mimo jiné díky známé vizi narození Krista v betlémské jeskyni. Právě toto její vidění bylo přelomové pro způsob znázorňování Kristova narození, s klečící P. Marií a nahým Ježíšem, který září jako slunce.“

Pouť se uskutečnila v letech 1371-72. Během cesty se k Brigitě připojilo mnoho dalších poutníků, kteří byli svědkem mnoha vidění a zjevení, potvrzujících duchovní charisma této ženy, matky osmi dětí a zakladatelky řeholního řádu Nejsvětějšího Spasitele. Po návratu z téměř roční cesty se Brigita v Římě aktivně zapojila do smiřování členů františkánského řádu. Zemřela 23. července 1373 v římském klášteře, doprovázená svou dcerou Kateřinou, později rovněž prohlášenou za svatou. „Tato světice je prorokyní uznanou v církvi a její vyprávění o událostech Kristova pozemského života ukazují, že nešlo pouze o historická fakta, ale o duchovní událost, aktuální v každé epoše,“ dodává autor knihy Luca Cesarini.

(job)

26. listopadu 2018, 12:29