Vatican News
Sestra Cecylia Maria Roszak, fotografie z roku 2014 Sestra Cecylia Maria Roszak, fotografie z roku 2014  (AFP or licensors)

Polská řeholnice zemřela ve 110 letech, nositelka titulu Spravedlivý mezi národy

Byla považována za „nejstarší řeholnici světa“, ale patří také mezi Spravedlivé mezi národy za ukrývání židovských sionistů. Polská dominikánka sestra Cecylie, vlastním jménem Maria Roszak, zemřela v Krakově ve věku 110 let a 7 měsíců. V synagoze „Bet Daniel“ v Tel Avivu zazněl chvalozpěv Kadiš za zemřelou sestru.

Johana Bronková - Vatikán

Maria Roszak se narodila 25. března 1908 v Kielczewu, ve Velkopolsku. V 21 letech ukončila obchodní a průmyslovou ženskou školu a vstoupila do kláštera krakovských dominikánek „Na Gródku“, kde přijala jméno Cecylie. V roce 1938 odcestovala se skupinou spolusester do Vilniusu, kde měly založit nový konvent. Vypuknutí II. světové války jim však tento záměr znemožnilo. Vilnius se dostal pod sovětskou a posléze nacistickou okupaci. Sestra Cecylie a její spolusestry v čele s matkou Bertrandou tehdy ukryli 17 členů židovské rezistence. Podle světového centra pro paměť holokaustu (The World Holocaust Remembrance Center) byli tito uprchlíci členy ilegálního sionistického podzemního hnutí (byli mezi nimi Aba Kowner, Arie Wilner, Chaja Grosman, Edek Boraks, Chuma Godot a Izrael Nagel, organizátoři rezistence ve vilniuském a varšavském ghettu).

„Navzdory nesmírnému rozdílu mezi těmito dvěma skupinami došlo k navázání velmi blízkých vztahů mezi křesťanskými řeholnicemi a levicovými židovskými laiky. Za klášterními zdmi našli  bezpečné útočiště, pracovali s řeholnicemi na poli a pokračovali ve své politické činnosti. Matku představenou nazývali Ima (tedy v hebrejštině „matka“),“ uvádí dokumentace židovského centra na stránkých věnovaných představené, která později klášter opustila a stala se známá jako Anna Borkowska. V roce 1941 se židovští uprchlíci rozhodli k návratu do ghetta, aby se pokusili zorganizovat rezistenci. Představená konventu je přemlouvala, aby setrvali a posléze se sama podílela na pašování zbraní a jiných zásob do ghetta.

V září 1943 byla matka Bertranda zatčená a konvent uzavřen. Sestra Cecylie se stala převorkou a po válce se v rámci repatriací vrátila do Krakova, přestože i tamní klášter nacisté zavřeli. Po obnovení konventu „Na Ogródku“ sloužila na fortně, jako varhanice a několikrát také jako převorka.

V roce 1984 vyznamenal izraelský památník Jad vašem Annu Borkowskou a sestry z vilniuského kláštera titulem „Spravedlivý mezi národy“, udělovaným lidem jiné než židovksé národnosti, kteří riskovali život, svobodu nebo své postavení při pomoci Židům v době holokaustu. V roce 2009 byl tento titul výslovně potvrzen také pro tehdy již více než stoletou sestru Cecylii.

Navzdory operaci ramene a kolen přicházela sestra Cecylie ještě před rokem do klášterního chóru na společné modlitby. Vynikala mladým duchem a smyslem pro humor, vždy se zajímala o aktuality ze života církve a světa a vytrvale se modlila růženec na úmysly lidí, kteří se nepřestávají na klášter obracet s prosbou o přímluvnou modlitbu. Letos, 25. března, oslavila sestra Cecylia 110. narozeniny, a do Otcova domu odešla 16. listopadu.

„Je poctou, účastnit se slavnosti, která se týká života a nikoli smrti,“ řekl v homilii při pohřební liturgii otec Tomasz Nowak OP. K titulu „Spravedlivý mezi národy,“ dodal, že ze strany sester šlo o „prostou službu: být s těmi, kdo jsou slabí a nedokáží si sami poradit se zlem ve světě.“ Jak dodal kazatel, „tato prostota velmi často nastupuje v nejobtížnějších chvílích, kdy není místo a čas na velké moudrosti, pouze je třeba být s druhým člověkem a sloužit mu tak, jak dokážeme,“ zaznělo při pohřebních obřadech v kostele P. Marie Sněžné „Na Gródku“.

Tělo sestry Cecylie Marie Roszakové pak bylo uloženo do hrobky sester dominikánek na Rakowickém hřbitově.

26. listopadu 2018, 12:39