Hledejte

Vatican News
Klášter v Tibhirine Klášter v Tibhirine  ( monastere-tibhirine.org)

Nová kniha o mniších z Tibhirine: Zkrátka křesťané

Prostota, milosrdenství a služba každodenního sebedarování po Kristově vzoru, tak líčí mnichy z Tibhirine kniha Thomase Georgeona a Françoise Vayneho, která právě vyšla ve Vatikánském knižním nakladatelství (LEV). 8. prosince, na slavnost Neposkvrněného početí P. Marie, bude sedm trapistů zavražděných na jaře v roce 1996, spolu s dvanácti dalšími alžírskými mučedníky 90. let, blahořečeno na mariánském poutním místě v Oran.

„Na mniších z Tibhirin není krásné to, že by si zvolili mučednictví. Naopak, zvolili si život v souladu se svým povoláním. Pak přišlo mučednictví, smrt, která však byla mučednictvím lásky, jak ji předvídal prior komunity, o. Christian,“ říká prefekt Kongregace pro svatořečení, kardinál Becciu, který bude papežovým jménem předsedat beatifikační liturgii. Místní komunitě v Alžíru přeje především, aby z života mučedníků čerpala posilu a vědomí, že jejich přítomnost v této zemi je vedena přáním být světlem a Božím znamením pro ostatní.

„Moje rodina jezdila často do Tibhirine, považovali jsme je za jakési plíce celé diecéze“ - vyprávěl při prezentaci nové knihy v sídle našeho rozhlasu jeden ze spoluautorů François Vayne, který prožil dětství v Alžírsku. „Bratr Christian otevíral bránu a mně se vryl do paměti obraz jeho bosých nohou v sandálech. Byl jsem malý, ale v tomto obrazu jsem vnímal celé poselství jejich života.“ François Vayne připomněl také neúnavnou práci otce Luca, který byl lékař a ve dne v noci poskytoval pomoc křesťanům i muslimům. Středem komunitního života však byla kaple zasvěcená P. Marii z pohoří Atlasu. „To místo bylo zdrojem energie, kde všechno dostávalo smyslu. Celý jejich život byl jakoby zavlažován modlitbou, která dávala sílu jejich službě, vstřícnosti a naslouchání,“ vzpomínal autor knihy.

Během deseti let občanské války přišlo v Alžírsku o život 150 tisíc lidí, mezi nimi také 19 budoucích blahoslavených: dominikán a biskup Pierrer Lucien Claverie z Oran, druhého největšího města země, kde se má beatifikace uskutečnit, a dalších jedenáct kněží a řeholnic. „Krev křesťanů a muslimů se promísila – dodal François Vayne – nechala vyrůst naše bratrství“. Mučedníci nám zanechali „poselství naděje a pokoje nejen pro Alžírsko, ale pro celý svět“.

(job)

20. listopadu 2018, 14:04