Hledejte

Vatican News
Ostensorio Eucarestia Ostensorio Eucarestia 

Z bankéře řeholníkem a knězem – Johannes Habsburk

Pravnuk posledního rakouského císaře, bl. Karla, se vzdal slibné kariéry v jednom pařížském peněžním institutu a stal se knězem v řeholní kongregaci Eucharistického bratrstva - Fraternité Eucharistein.

Pater Johannes Habsburk (nar. 1981) tam vstoupil v roce 2006 a kněžské svěcení přijal letos ve Svatém Mořici, jednom ze čtyř domů tohoto mladého řeholního společenství, které založil v roce 1996 švýcarský kněz Nicolas Buttet. Mimochodem i on dal přednost kněžství před slibnou, konkrétně poslaneckou kariérou ve Švýcarském parlamentu. Johannes je jedním z osmi dětí Rudolfa Maria Habsbursko-Lotrinského a Marií Hélène de Villenfagne de Vogelsanck.

Zmínku o něm přinesl španělský internetový portál Alfa y Omega. Na otázku redaktora, který se jej ptal na důvody jeho rozhodnutí Johannes Habsburk odpověděl: „Ptáte se na důvody. Mám jenom jeden: Ježíše. Nepřijal jsem kněžské svěcení, abych se osobně realizoval. Byl to jednoduše Pán, který na moji touhu dát se do Jeho služeb, promluvil do mého života. Vydal jsem se touto cestou, abych odpověděl na Jeho přání.“ Po dvanácti letech formace byl Johannes letos v červnu vysvěcen. „Jenom Ježíš může proměnit bídu našeho světa, která je patrně nejpropastnější, jakou kdy lidstvo poznalo: bídu materiální, morální, individualismus, mizení vztahů a rodiny, ztrátu smyslu a opor, všeobecný nedostatek naděje, šílenství smrti (zvláště sebevraždy), poněvadž On zná utrpení, kterým Jeho božská láska prošla skrze ukřižování a vzkříšení.“

Eucharistické bratrstvo působí ve Švýcarsku a Francii. Nemá nedostatek povolání. Věnuje se eucharistické adoraci 24 hodin 7 dní v týdnu a pomáhá lidem, kteří upadli do drogových závislostí.

 

(mig)

25. října 2018, 18:00