Hledejte

Vatican News
Zasedání biskupů středo-východní Evropy v Bratislavě Zasedání biskupů středo-východní Evropy v Bratislavě 

Biskupové pranýřovali nerovný přístup Západu k zemím středo-východní Evropy

V Bratislavě dnes skončilo zasedání představitelů biskupských konferencí středo-východní Evropy. Biskupové Slovenska, České republiky, Polska, Maďarska, Chorvatska, Ukrajiny, Slovinska, Bosny a Hercegoviny Mezinárodní konference sv. Cyrila Metoděje spolu s čelními představiteli Rady evropských biskupských konferencí debatovali ve dnech 6. a 7. září o aktuálních problémech našeho regionu, jako je přístup k migraci a to nejen ve směru ze jihu na sever, ale také k odcházení mladých lidí na západ za lepším výdělkem.

Johana Bronková - Vatikán

Biskupové středo-východní Evropy v závěrečném prohlášení připomínají úsilí místních církví v pomoci obětem blízkovýchodních konfliktů, včetně sbírek na obnovu domů a infrastruktury, aby se uprchlíci mohli vracet do svých domovů. Všímají si však také negativního dopadu odchodů mladých lidí ze zemí bývalého východního bloku.

Nerovnocenná integrace našich zemí do Evropy

 „Nelze si nepovšimnout, že hlavní důvod tohoto jevu spočívá v tom, že země středo-východní Evropy, navzdory spojení se západním světem, nebyly v průběhu posledních 30 let integrovány jako rovnocenní partneři – a rozdíly v průměrných mzdách mezi zeměmi evropského západu a středo-východu zůstávají enormní. Bude proto nevyhnutelné najíst způsob integrace těchto zemí do západního světa: takový způsob, který lépe zabezpečí rovnou důstojnost těchto zemí a jejich obyvatel,“ stojí v prohlášení.

Biskupové pranýřují také rozmáhající se konzumní a na výkon zaměřenou mentalitu, která stále více zapomíná na nejslabší členy společnosti, zejména na staré a nemocné. Upozorňují, že rovněž pro zlepšení podmínek této skupiny obyvatel je nutné, aby se přístup západního světa k zemím evropského středo-východu zrovnoprávnil. Biskupové rovněž vyjadřují znepokojení nad šířením genderové ideologie, ukryté mimo jiné v Istanbuslké dohodě, a vybízejí k návratu k přirozeným a křesťanským kořenům našeho kontinentu.

Narušování principu subsidiarity v kulturních a etických otázkách 

Do závěru prohlášení pak zakomponovali klíčovou pasáž o vztahu našich zemí k Evropské unii, kterou ve svém úvodním projevu zformuloval hostitel setkání, arcibiskup Stanislav Zvolenský:

"Mnohé postkomunistické země vstupovaly s určitou euforií do Evropské unie. Jsem přesvědčen, že stále chceme být součástí evropského projektu. Zároveň však neskrýváme obavy, že v kulturních a etických otázkách, i prostřednictvím soudních rozhodnutí evropských soudů, se zřetelně narušuje princip subsidiarity, což mnozí obyvatelé našich zemí oprávněně vnímají jako ohrožení vlastní, kulturní, národní a duchovní identity. Máme obavy, že nastoupený trend, jakkoli si uvědomujeme odlišnou mentalitu sekulární společnosti v zemích západní Evropy, je v konečném důsledku protiintegrační a stává se živnou půdou pro růst populismu a radikální pravice.“
Řekl včera v uvítacím projevu arcibiskup Zvolenský.

V závěru svého prohlášení se  biskupové zemí Visegrádu, bývalé Jugoslávie a Ukrajiny obracejí na vládní představitele s výzvou, aby odmítli ratifikaci istanbulské dohody anebo svůj podpis stáhli.

Českou republiku zastupoval pražský metropolita, kardinál Dominik Duka, který byl rovněž kazatelem při společné liturgii v bratislavské katedrále sv. Martina. Hlavním celebrantem byl janovský arcibiskup a předseda CCEE, kardinál Angelo Bagnasco.

7. září 2018, 17:17