Hledejte

Vatican News
Kontury, ilustrační foto Kontury, ilustrační foto  (AFP or licensors)

Američtí katolíci jsou hluboce otřeseni a žádají řádné přešetření

Katolíci ve Spojených státech prožívají těžké chvíle. Je to čas velkého pokoření, ale také proměny – říká arcibiskup Salvatore Cordileone, metropolita San Francisca. Jak dodává, v životě katolíků přišel čas na očistu.

Johana Bronková - Vatikán

Katolíci ve Spojených státech prožívají těžké chvíle. Je to čas velkého pokoření, ale také proměny – říká arcibiskup Salvatore Cordileone, metropolita San Francisca. Jak dodává, v životě katolíků přišel čas na očistu. 

Přišel čas nápravy mravů

Arcibiskup Cordileone připomíná, že kořeny dnešní krize leží v sexuální revoluci, která změnila mravy a způsob života. Celospolečenský trend se odrazil také v katolické církvi, ovlivnil jednání jejích členů. Nyní přišel čas objevit znovu vnímavost pro posvátné a krásu života podle přikázání, řekl americký arcibiskup. Podle jeho mínění církev dnes prožívá to, co se událo také v dějinách Izraele, když Vyvolený národ přebíral pohanské zvyky a mravy. Bůh tehdy opouštěl svůj lid, aby ho opět přitáhl k sobě. „Bůh nás neopustil, nýbrž očišťuje církev, aby ji znovu získal, aby nás přivolal k sobě,“ zdůraznil metropolita San Francisca.

Fakta nelze brát na lehkou váhu

Přiznává, že katolíci ve Spojených státech jsou hluboce znepokojeni a otřeseni tím, co vyšlo najevo. Přejí si proto, aby všechno bylo řádně vysvětleno. Pokud jde konkrétně o obsah svědectví arcibiskupa Vigana, arcibiskup Cordileone dodává, že je potřeba oddělit fakta od dohadů a názorů na konkrétní lidi. „Jeho slova o faktech, je nutné brát vážně. Domnívám se, že to, co odhalil, nelze brát na lehkou váhu,“ dodal arcibiskup Cordileone.

List amerických katoliček angažovaných v církvi

Hluboké rozrušení, jaké zpráva arcibiskupa Vigana vyvolala v katolické komunitě Spojených států, dokládá také otevřený List katolických žen papeži Františkovi, který k dnešnímu datu podepsalo přes 44 tisíc profesorek katolických univerzit, pastoračních asistentek, řeholních sester a dalších v církvi angažovaných žen.  Odvolávají se na volání Svatého otce po „výraznější přítomnosti žen v církvi“ a po ženském pohledu na problémy, který se liší od mužského způsobu kladení otázek. Ujišťují o své hluboké vděčnosti za mnoho dobrých biskupů a kněží, kteří přinesli požehnání do jejich životů, ale netají se svým hněvem, zklamáním a pocitem zrady, jaké v nich probouzejí stále další zprávy o sexuálním zneužívání, krytí a proradném jednání dokonce i na nejvyšších úrovních v církvi. Prosí proto o zodpovězení otázek, k nimž se papež František odmítl vyjádřit při tiskové konferenci během návratu z Irska a o vyjasnění kauzy kardinála McCarricka a s ní souvisejících těžkých zanedbání církevní hierarchie. „Prosíme, abyste se od nás neodvracel. Sám usilujete o změnu klerikálních způsobů v církvi. Pokud kardinál zneužívá seminaristy, je to hrozivé. Potřebujeme jistotu, že můžeme důvěřovat vaší upřímnosti ohledně toho, k čemu došlo. (…) Jsme věrné dcery církve, které potřebují znát pravdu, aby mohly pomáhat v její obnově (…). Jsme manželky, matky, nevdané ženy, zasvěcené ženy a řeholní sestry. Jsme matky a sestry vašich kněží, seminaristů, budoucích kněží a řeholníků. Jsme laické představitelky církve a matky příští generace.“ „Potřebujeme pevné vedení, pravdu a transparentnost. Zasloužíme si vaši odpověď!“ stojí v listu amerických katoliček papeži Františkovi, datovaném 30. srpna letošního roku.

12. září 2018, 10:09