Hledejte

Vatican News
Poutní místo Jasná Hora v Čenstochové Poutní místo Jasná Hora v Čenstochové 

Kající pouť kněží za povolání

“Modlitba kněžských srdcí a nohou” – pod tímto heslem vyšli kněží čenstochovské arcidiecéze na kající pouť. Impuls k ní zavdala zpráva o tom, že se do tamního semináře letos nepřihlásil žádný kandidát.

S myšlenkou uspořádat kněžskou pouť přišel P. Marian Duda a do organizace se zapojil také pomocný biskup čenstochovské arcidiecéze Andrzej Przybylski. Ve výzvě adresované kněžím mimo jiné napsal: “Hledím nejprve sám na sebe a kladu si otázku, kterou si asi každý z nás musí položit: žiju skutečně tak, aby příklad mého života mohl být pro někoho vzorem kněžské služby a přivádět ho ke Kristu?”.

Kněží putují pěšky od kostela ke kostelu, procházejí jednotlivé děkanáty. Nesou kříž, na kterém je nápis: “Hledám právě tebe”. Pouť potrvá až do 20. srpna a má být začátkem inciativ za povolání, jejichž centrem je zejména modlitba a půst. “Krajina se mění, lidské tváře se mění, ale ústřední moment zůstává stále týž, řekl P. Marian Duda. – Stále táž pokorná prosba, aby Bůh odpustil naše hříchy, naše zanedbání, zejména v pastoraci mladých lidí, v jejich doprovázení na cestě povolání, a aby přijal naši nepatrnou oběť. Chceme, aby nás ústa bolela od modliteb a nohy od poutní cesty,” říká polský kněz.

26. července 2018, 16:25