Hledejte

Vatican News
don Pietro Pappagallo don Pietro Pappagallo 

Italský kněz don Pappagallo „Spravedlivým mezi národy“

Židovská obec v Římě oznámila udělení titulu „Spravedlivý mezi národy“ dalšímu italskému knězi.

Jde o dona Pietra Pappagalla, který byl zastřelen ve Fosse Ardeatine u Říma německou okupační mocí v roce 1944.  Pocházel z Bari a zařadí se mezi 400 Italů, kterým byl tento titul doposud udělen. Jejich jména jsou vyryta na obvodové zdi mauzolea Jad Vašem v Jeruzalémě. Don Pappagallo během německé okupace ukrýval osoby hledané gestapem, včetně židů. Zatčen byl 29. ledna 1944 poté, kdy ukryl špióna, který předstíral, že je na útěku.

17. července 2018, 18:02