Hledejte

Vatican News
2018 01 9 VideoMessaggio di Papa Francesco per il CILE 2018 01 9 VideoMessaggio di Papa Francesco per il CILE 

Ať se Boží láska šíří jako vůně křižma

Papež zaslal videoposelství do francouzské diecéze Pontoise účastníkům bohoslužby ze slavnosti Seslání Ducha svatého spojené s udelováním svátosti biřmování.

Pontoise je sice mladá diecéze, kterou založil Pavel VI. teprve v roce 1966, ale její katedrálou je pozoruhodný gotický chrám sv. Machuta (Maklovius) z 12. století, kde je uchovávána nesešívaná tunika, kterou měl podle tradice oblečenu Ježíš před ukřižováním a která byla vystavena veřejné úctě během Svatého roku Milosrdenství. Pontoise je pařížské předměstí s přibližně 35 tisíci obyvateli, kde sídlí sufragánní biskup, Stanislas Lalanne, kterého jmenoval v roce 2013 Benedikt XVI. Právě pozdravem tohoto „svého drahého bratra v biskupské službě“ zahájil Petrův nástupce svoje videoposelství:

Je krásné vidět patnáct tisíc křesťanů, kteří se modlí se srdcem ochotným přijmout Svatého Ducha Božího! Jeho účinné působení ať vám přinese hojné plody lásky, radosti, pokoje, shovívavosti, vlídnosti, dobroty, věrnosti, tichosti a zdrženlivosti (srov. Gal 5,22-23). Víc než tisícovka mladých a dospělých přijme dnes svátost biřmování. Stanete se tak odvážnými svědky Boží lásky ve zraněném světě, zejména na existenciálních periferiích, kde bezpočet mužů a žen očekává Pánovu útěchu. Kéž tato útěcha přijde prostřednictvím vás, autentických učedníků-misionářů Krista; kéž dosáhne těch, kteří padli podél cesty, a to prostřednictvím laskavosti vašich slov a pohlazením vašich skutků, aby se tak milosrdenství a Boží láska šířily jako vůně křižma, kterým budete dnes pomazáni! Maria, Ježíšova Matka, jež nás shromažďuje k modlitbě, ať vám pomáhá přijmout Ducha svatého. Srdečně vám všem žehnám! A prosím vás, nezapomeňte se modlit za mne!

Řekl papež František ve svém poselství k účastníkům svatodušní bohoslužby ve francouzské diecézi Pontoise.

19. května 2018, 19:38