Hledejte

Vatican News
ostia eucaristia comunione Santa Messa Eucharistie 

Kardinál Eijk ke sporu o interkomunium

Není zapotřebí jednomyslnosti německých biskupů, nýbrž jasného vysvětlení zásad katolické víry – podotýká kardinál Willem Eijk ke sporu o interkomunium v Německu.

Johana Bronková - Vatikán

Holandský primas se vyjádřil ke kontroverznímu rozhodnutí německých biskupů, kteří přitakali ke svátosti eucharistie pro protestanty žijící v manželství s katolíky. Přestože německý episkopát tvrdí, že jde o rozhodnutí lokálního rázu, tentýž problém se dotýká také mnoha jiných zemí, včetně sousedního Holandska, kde smíšená manželství nejsou výjimkou, dodává utrechtský metropolita.

Kardinál Eijk se netají s přesvědčením, že očekával v této věci jasnější stanovisko Svatého stolce, které by upozornilo na závazné církevní normy, podle nichž mohou protestanté přistupovat k eucharistii výlučně v nebezpečí smrti. Holandský kardinál poukazuje na skutečnost, že právě v pojetí svátosti eucharistie se katolická církev výrazně liší od protestantské víry. Konstatuje také, že tato záležitost se netýká pouze ojedinělých případů. Navíc vede ke zmatku a v důsledku připravuje situaci, kdy k eucharistii v katolické církvi nebudou přistupovat pouze manželé katolíků, nýbrž všichni protestanté. Podle kardinála Eijka chtějí němečtí biskupové zavést novou praxi v katolické církvi. Zapomíná se přitom na to, že v jádru věci jde o obsah víry a nikoli o většinu při hlasování mezi biskupy.

Holandský primas varuje před šířením zmatku mezi věřícími. Požaduje jasný hlas z Vatikánu, protože dnes nejde pouze o interkomunium, nýbrž také o záležitosti jako je žehnání homosexuálních svazků, pro které se otevřeně vyslovují někteří kardinálové. Kardinál Eijk uzavírá s tím, že současná situace mu přivádí na mysl slova Katechismu (KKC, 675) o poslední zkoušce, kterou má církev projít před Kristovým příchodem, kdy se zachvěje víra mnoha věřících.

8. května 2018, 19:02