Cerca

Vatican News
Beatifikace Jánose Brennera Beatifikace Jánose Brennera 

Blahořečen mučedník komunistického režimu P. János Brenner

Na mladého kněze, nepohodlného pro svůj úspěch u mladých, byla nastražena past. Jeho tělo nalezli poznamenané třiceti ranami dýkou. Viníci nikdy nebyli potrestáni.

Johana Bronková - Vatikán

Ve městě Szombathely při západní maďarské hranici, česky nazývaném také Kamenec, dnes proběhla beatifikace kněze Jánose Brennera, zavražděného na objednávku komunistického režimu v jeho 26 letech. Úcta k mladému mučedníku, přezdívanému „maďarský Tarsicius“, nikdy nezanikla a nyní vyvrcholila v jeho blahořečení, kterému z pověření papeže Františka předsedal kardinál Angelo Amato.

Maďarský Tasicius

János Brenner se narodil v Szombathely 27. prosince 1931. V roce 1948 vstoupil do noviciátu v cistericiáckém klášteře v Zircu. Vzhledem ke zrušení řeholních řádů komunistickým režimem dokončil studia v diecézním semináři ve svém rodném městě. Na kněze byl vysvěcen v roce 1955. Za úkol dostal především výuku náboženství pro děti a mládež. Právě tam narazil na nevoli režimu, který se snažil všemožně zabránit katolické výchově nové generace. Jeho kněžská služba netrvala ani dva roky, když komunisté rozhodli o jeho odstranění. Hovoří kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregace pro svatořečení:

V noci 14. prosince 1957 zavolal P. Jánosovi mladík, který byl dříve jeho ministrantem, aby přinesl svátost pomázaní nemocných jeho umírajícímu strýci. Mladý kaplan se ihned vydal na cestu s eucharistií v pouzdru zavěšeném na krku. Byla to však léčka. Jeho tělo nalezené ráno druhého dne na okraji vesnice Zsida neslo známky po třiceti ranách dýkou. Levou ruku měl přitisknutou na hrudi, aby chránil eucharistii, stejně jako raněkřesťanský mučedník Tarsicius. Jeho vrazi nebyli nikdy identifikováni a odsouzeni.

Padesátá léta minulého století sledovala v Maďarsku podobný scénář jako v našich zemích. Na konci roku 1948 byl uvězněn a posléze odsouzen na doživotní vězení kardinál József Mindzenty. V létě roku 1950 režim deportoval z klášterů 2,5 tisíce řeholníků a zavřel budapešťskou teologickou fakultu. Stejně jako v našich zemí vzniklo i v Maďarsku hnutí mírových kněží, s cílem rozvracet církev zevnitř.

Krvavé důsledky revoluce

V roce 1956 vypukla maďarská revoluce, která za sebou nechala 10 000 mrtvých. Více než  1500 diecézních kněží a seminaristů a téměř 500 řeholníků bylo uvězněno a nespravedlivě odsouzeno k smrti. Někteří z nich byli již blahořečeni, jako pomocný biskup z Ostřihomi Zoltán Meszlényi (1892-1956), který zemřel v komunistickém koncentračním táboře, a salesián István Sándor (1914 – 1953), odsouzený k smrti ve vykonstruovaném procesu. Co bylo bezprostředním důvodem k likvidaci otce Jánose Brennera?

„Navzdory zákazu ze strany režimu P. János vedl mladé lidi k dobrému životu podle evangelia, učil je ctít bližního, pomáhat potřebným, šířit svornost ve společnosti a harmonii v rodinách. Všichni ho měli rádi, dospělí i děti, pro jeho průzračný pohled a bodré vystupování. To všechno popouzelo vládnoucí stranu, která si nárokovala monopol ve své ateistické a protikřesťanské výchově.“

Říká pro Vatikánský rozhlas kardinál Angelo Amato k dnešní beatifikaci maďarského mučedníka komunismu, P. Jánose Brennera.

1. května 2018, 13:56