Hledejte

Vatican News
Eucharistie (ilustrační foto) Eucharistie (ilustrační foto) 

Arcibiskup Chaput analyzuje úskalí německého návrhu interkomunia

Debata uvnitř německého episkopátu o udělování svátosti eucharistie protestantům ve smíšených maneželstvích má širší dosah, než se může na první pohled zdát. Dotýká se totiž učení koncilů a chápání katolické identity, upozorňuje arcibiskup Charles Chaput

Johana Bronková - Vatikán

Dění v Německu se nebude týkat pouze Němců. Dějiny nás tomu již kdysi naučily – napsal arcibiskup Charles Chaput. Filadelfský arcibiskup otevřeně vyslovil nesouhlas s návrhem podávat svaté přijímání protestantům ze smíšených manželství, o kterém debatuje Německá biskupská konference.

Arcibiskup Chaput zdůraznil, že nejde o obyčejný spor uvnitř jednoho z episkopátů. Jeho výsledek se odrazí v celé církvi a navíc jde o čistě věroučnou záležitost. „Kdo a kdy může přistoupit k eucharistii není pouze německou otázkou (…) Tato záležitost má důsledky pro celou církev, týká se všech,“ napsal arcibiskup Chaput pro časopis The First Things.

Návrh německých biskupů odporuje učení koncilů

V obsáhlém článku upozorňuje, že němečtí biskupové usilující o interkomunium, ať již vědomě či nikoliv, mění definici církve a přistupují na protestantské chápání církevní identity, proti tradici a učení koncilů. Kromě toho narušují podstatnou vazba mezi eucharistií a svátostí smíření, protože podle jejich návrhu se od protestantských manželů nevyžaduje zpověď, což odporuje učení potvrzenému Tridentským koncilemi i současným katechismem.

Tato relativizace podle amerického arcibiskupa staví otazník nad platností celého učení koncilů. Pokud je možné v některém bodě koncily ignorovat nebo zpochybňovat učení Tridentského koncilu, nestane se něco podobného rovněž s dogmaty vzešlými z jiných koncilů, jako například s nicejským učením o Kristově Božství, zpochybňovaném dnes mnoha liberálními protestanty?

Jsme přátelé, ale v některých podstatných otázkách se lišíme

Arcibiskup Chaput obšírně vysvětluje své výhrady k jednostranné iniciativě německých biskupů. Ujišťuje o svém přátelství s protestanty a obdivu k jejich svědectví, avšak – jak dodává – to nic nemění na skutečnosti, že se naše pohledy v některých podstatných otázkách liší. Není přípustné popírat to v nejslavnostnějším okamžiku setkání s Ježíšem, při eucharistii. Byla by to lež a urážka Boha, píše arcibiskup Filadelfie.

25. května 2018, 16:08