Търси

Vatican News
Детски труд Детски труд 

УНИЦЕФ за Световния ден против детския труд

По повод на Световния ден против детския труд, който се отбелязва на 12 юни, УНИЦЕФ Италия припомня, че на световно ниво, 152 милиона деца (64 милиона момичета и 88 милиона момчета) са въвлечени в детски труд, или 1 на всеки 10; от тях, 72 милиона вършат опасен труд; това съотношение се увеличава в най-бедните страни по света, където повече от едно на всеки 4 деца работи.

„Днес искаме да напомним за всички деца, които са въвлечени в детски труд, всички деца, които са изгубили училището си, семейството си, дори живота си поради този бич. Детският труд пречи на образованието и е опасен за физическото, умственото и социалното развитие на детето“, заявява Франческо Саменго, председател на УНИЦЕФ Италия. Той добавя, че „все още са много децата, които са лишени от детството си, които са жертви пряко волята си на една безмилостна действителност, която ги принуждава да станат изведнъж възрастни и ги излага на сериозни опасности. Освен това,  COVID-19  влоши живота на децата, особено на най-уязвимите – онези, които работят. Наш дълг е да направим повече за всички тях, особено днес“.

В държавите, засегнати от военни конфликти – където живеят близо 250 милиона деца – процентът на детския труд е по-голям със 77% спрямо средната глобална цифра. В най-лошите си форми детският труд може да се превърне в положение на робство, сексуална и икономическа експлоатация, и смърт.

Различни производствени сектори са замесени в детския труд, като селското стопанство, манифактурата, минното дело, каменните кариери, домашната работа. Често тези дейности са скрити от погледа. Например посочените 15,5 милиона деца в света, които вършат домашна работа – повечето момичета – рядко са „видими“, но те се сблъскват с много опасности.

В цял свят над 60 милиона трудещи се работят в сектора на облеклото и обувките. Много от тях са родители или лица, които се грижат за деца, които подкрепят семействата. По данни на УНИЦЕФ, над 100 милиона деца са въвлечени  във веригата  на доставки  на облекло и обувки – като работници,  деца  на родители, които работят и членове на обществата в близост до аграрни предприятия и фабрики.

По повод на Световния ден против експлоатацията на детския труд, УНИЦЕФ и NВІМ (инвecтициoнният oтдeл нa Цeнтpaлнaтa бaнĸa нa Hopвeгия),  издадоха нови водещи линии, които ще помогнат на предприятията за облекла и обувки да се погрижат по-добре за правата на децата във всички производствени вериги; този инструмент е в резултат на партньорството между УНИЦЕФ и Норвежката централна банка, която управлява активите на норвежкия държавен пенсионен фонд и привлече водещи предприятия в сектора на облеклата и обувките, като Adidas, H&M и VF Corporation.

man/vatn

12 Юни 2020, 09:36