Vatican News
Филиписки деца, родени в Израел, протестират срещу експулсирането на техните майки Филиписки деца, родени в Израел, протестират срещу експулсирането на техните майки 

Израел: Църквата критикува прогонването на филипинки с деца от страната

Католическите епископи на Светата Земя публикуваха изявление за породилата се наскоро вълна от експулсирания на филипински майки и деца, по решение на израелското правителства. Решение, взето след изтичането на работната виза, но „което създава трудности – пишат епископите в документа – както за жените, така и за техните работодатели“.

Бенедета Капели – Светла Чалъкова – Ватикана

„Не можем да пренебрегнем особената ситуация, в която се намират чуждестранните работници и техните деца, родени в страната“. В тези думи от документа, подписан от всички католически епископи на Светата Земя, се крие цялото безпокойство за онова, което се случва през последните седмици в Израел: прогонването, от страна на имиграционните власти, на всички онези чуждестранни работници, загубили своя статут и разрешение за пребиваване в еврейската държава. Заедно с работниците, голямата част от които жени, биват експулсирани и техните деца.

Деца, които се чувстват израелци

„Става въпрос – се чете в текста на епископите – за жени, пристигнали тук, за да отговорят на една необходимост на израелското общество, и които по принцип работят като домашни прислужници или се грижат за възрастните. Техните деца, родени тук, са получили образование в израелските училища, говорят, учат и играят на еврейски, обичат Израелската държава и виждат в нея своето място и бъдеще“.

Политика, създаваща трудности

Епископите подчертават също изборът, който филипинските жени са принудени да направят: да продължат да работят в Израел или да упражнят своето право за майчинство. „Практиката – се чете в документа – предвижда да им бъде отнета визита след бременността, ако решат да задържат детето си с тях в Израел, и се процедира с тяхната замяна с други чуждестранни жени. Питаме се – казват епископите – дали тази политика зачита наистина приноса от тяхната неуморна работа за израелското общество. Нима не е истина, че тази политика създава трудности както за тези жени, така и за техните работодатели?“.

Милост към децата

Оттук и апелът на епископите да се „покаже милост към децата, които са относително малко, които са родени и израснали в Израел, някой дори имат необходимите реквизити, за да кандидатстват за гражданство в тяхната страна по произход“. Епископите приканват властите да „им дадат възможност, при определени условия, да продължат своя живот в родната си земя“.

06 Август 2019, 10:47