Vatican News
1 на всеки 3 души няма достъп до сигурна питейна вода 1 на всеки 3 души няма достъп до сигурна питейна вода  (ANSA)

Уницеф и СЗО: 1 на всеки 3 души е лишен от сигурна питейна вода

Детският Фонд на ООН, Уницеф и Световната здравна организация алармират за критичното състояние на питейната вода по света. Според съвместен доклад, подготвен от двете организации, 4 милиарда души по света не разполагат с основните съоръжения, за да си измият ръцете.

Един на всеки трима души по света няма достъп до сигурна питейна вода. Това се откроява в доклада „Напредъка в питейната вода“ (Progress on drinking water), изготвен съвместно от Уницеф и Световната здравна организация (СЗО). „Повече от половината човечеството по света – се чете в доклада – няма достъп до сигурни хигиенно-санитарни услуги. Достъпът до водата не е достатъчен. Ако е замърсена или несигурна, не сме в помощ на децата в световен мащаб“, посочва Ан Найлор от Уницеф.

„Ако водата не е чиста, сигурна за пиене или е твърде далеч и, ако достъпът до хигиенните услуги е ограничен, това означава, че не работим в полза на бъдещите поколения“, подчертава настойчиво Найлор.

Според докладът, около 2,2 милиарда души по света не разполагат със съоръжения за питейна вода, 4,2 милиарда не разполагат със сигурни хигиенни съоръжения, а за 3 милиарда души не е възможно дори да си измият ръцете, защото не разполагат с вода и сапун в домовете си. Според Уницеф и СЗО „ако е постигнат значителен напредък в основния достъп до водата, то има големи различия в качеството на предоставяните услуги."

„Ако различните държави се провалят в усилията си за осигуряване на безопасна вода и канализация – предупреждава Мария Нейра, директор на отдел Обществено здраве към СЗО – ще продължим да съжителстваме с болестите, които отдавна трябваше да бъдат само в книгите по история: като диария, холера, коремен тиф, хепатит А и забравени тропически болести. Инвестирането във водата, здравеопазването и хигиената е от полза за обществото по много отношения и е съществена база за общественото здраве“, казва още Нейра, която призовава държавите да „удвоят своите усилия за предоставянето на хигиенно-санитарни съоръжения, защото – предупреждава – в противен случай няма да достигнем целта за 2030 г. за всеобщ достъп до питейната вода“.

18 Юни 2019, 10:29