Търси

Vatican News
Вселенският и Константинополски патриарх Вартоломей Вселенският и Константинополски патриарх Вартоломей  (ANSA)

Мигранти: Патриарх Вартоломей: интеграция, а не синкретизъм

„Необходимо е внимателното проучване на начина на приемане, защо да се приема, но преди всичко как да се приема, зачитайки местното население“. Това пише Вселенският и Константинополски патриарх Вартоломей в послание до участниците в конференцията в Неапол на тема "Богословие след Veritas gaudium в средиземноморския контекст".

В писмото православният лидер се обръща към папа Франциск с думите: "Днес това море на срещи (Средиземноморието) има много различна стойност (в сравнение с миналото), понякога посочвано за пример в много части на света, не като място за срещи, а по-скоро като граница между световния север и юг, която не трябва да се пресича, поставяйки под въпрос самата концепция за приемане на чужденеца, за което християнството е максима, според учението на нашия Учител. и Спасител”.

Затова, пише Вартоломей, "приемането не може да бъде ограничено до обикновена помощ, а трябва да включва темата за истината и справедливостта, разбиране на причините, грижа за последиците от тях и свидетелство за опасността от стари и нови робства на човека, скрити много пъти под формата на силна добронамереност, на фини концепции за неограничена свобода, последствията от които се проявяват силно в много народи, дори християнски”.

Преселението на цели народи, или по-лошо, на цели поколения, води до още по-дълбока бедност в южното полукълбо и явления на нетърпимост у тези, които трябва да практикуват посрещането като предписание на собствената евангелска принадлежност. Всичко това виждаме в страните от африканския континент по пътя им към страните, граничещи със Средиземно море, но също така и между страните от Южна Америка по пътя им на север, сред азиатските страни към Океания и дори вътре в самата Европа между Източна и Западна”.

Следователно, посочва православния лидер, „основната ангажираност на Църквите за социалната справедливост става преобладаваща за създаването на богословски и антропологически предпоставки,както и чрез работата на университетите и учебните центрове, за придобиване на ново съзнание в световните институции, в които печалбата не е единственият критерий, а може и трябва да се насочи към екологично устойчива икономика, също така и към уважението към средата, в която живеем и  имаме задължението да предаваме на всички бъдещи поколения. Икономика, която дава достойнство на човешкото същество в неговата цялост и следователно освободена от напрежения и от огнища на войната, предизвикани многократно заради собствения си преувеличен егоизъм и егоцентризма на малцина над мнозина”.

Противоположното на това, предупреждава патриарх Вартоломей, “е голямата опасност, която грози концепцията за гостоприемство, вече не се възприема от християнските народи като евангелска повеля и като пример за човешко братство, а като "нахлуване" на народи над другите народи. Историята ни учи, че това понятие за нашествие не изчезва от чувствителността на народите през вековете, тъй като винаги има силно негативно значение. Все още говорим за нашествията на персите, римляните, варварските нашествия, арабското, монголското, турското нашествие, бялото на коренните американци, черната общност в Америка, изтласкана от Африка в миналото, и дори нацистката, съветската и други нашествия. до наши дни. Това чувство трябва да бъде силно избягвано днес, дори и от нашите Църкви, така че биномът „посрещане-нашествие“ да не се реализира”.

Решението се състои във “внимателното проучване на начина на приемане, защо  се приема, но преди всичко как да се приема, зачитайки местното население „заключава вселенския патриарх. Приемането трябва да стане предимно интеграция, но никога синкретизъм. Ако съществува нуждата от световна справедливост за много народи в движение, то съществува и справедливост за народите, които отварят собствените си граници. Има един евангелски и човешки дълг да приемем тези, които са в затруднение, но съществува и задължението на онези, които са приети да уважават традициите, обичаите и религиите на приемащите ги”.

(dg/vatn)

 

21 Юни 2019, 15:40