Vatican News
12 юни, Световен ден за борба с детския труд 12 юни, Световен ден за борба с детския труд  (AFP or licensors)

Милиони деца по света са лишени от детство и образование

На 12 юни Световната общност отбелязва деня за борба с детския труд. Въпреки направените стъпки напред в тази насока, все още е далеч целта, поставена от ООН за 2025, която предвижда премахването на този феномен.

Детският труд е феномен с много важни измерения: според Уницеф и Save the Children, днес по света има 152 милиона деца и подрастващи, които са принудени да работят, а тяхната възраст е между 5 и 17 години. В Африка едно на всеки пет деца е принудено да работи.

Разпределени по пол 64 милиона са момичетата и 88 милиона са момчетата. Всички те са лишени от детство, отречено им е правото да посещават училище и да получават грижите от които се нуждаят и са им отнети възможностите да изградят по-добро бъдеще за себе си и за своето семейство. 7 на всеки 10 деца работят в земеделието, а останалите в сектора на услугите или в промишлеността, рудниците, кариерите и като домашни прислужници: 15,5 милиона от тези последните са най-изложените на различни опасности. В най-лошите си форми, детският труд се превръща в робство, икономическа и сексуална експлоатация, особено за момичетата, и може дори да доведе до смърт. В почти всички региони по света момичетата и момчетата имат еднаква възможност да бъдат въвлечени в детския труд, с изключение на Латинска Америка и Карибския регион, където момчетата имат по-голяма вероятност в сравнение с момичетата да бъдат вербувани за работа.

Тези цифри са пряко зависими една от друга, тъй като трудът и експлоатацията в детските години води до сериозни поражения върху здравето и благосъстоянието на децата, които не завършват образованието си и след време попадат в графата безработни и социално слаби.

Детският труд поставя началото на порочния кръг от безработица, неравенство и дискриминация, а образованието е ключът към промяната.

През 2010 г. международната общност прие пътна карта за елиминиране на най-тежките форми на експлоатацията на детски труд до 2016 г., в която се подчертава, че „използването на детски труд е нарушение на правата на децата и пречка за тяхното развитие. Световният ден през 2012 г. се съсредоточава върху дейностите, които е необходимо да се изпълнят, за да стане тази пътна карта реалност. Според Уницеф в периода 2008-2012 детският труд е намалял с 1%.

Стандартите на Международната организация по труда за правата при работа, по специално по отношение на детския труд, са изложени в Конвенция 138 и Конвенция 182. По отношение на детския труд, Конвенция 138 на МОТ за минималната възрастова граница, изисква от държавите членки да заложат в своето законодателство минимална възраст за допускане до работа, която да не бъде по-малка от тази на завършване на задължителното образование, но при всички случаи не по-малка от 15 години. Конвенция 182 на МОТ изисква от всяка държава, която я е ратифицирала, да създаде и изпълни програма за действие за приоритетно отстраняване на най-тежките форми на детски труд.

Република България е страна по Конвенцията за правата на детето на ООН, в която се признава правото на всяко дете да бъде защитено от икономическа експлоатация и от извършване на каквато и да е работа, която крие опасност да навреди на здравето или на физическото, умствено, духовно, морално или социалното му развитие.

svt/ rv

12 Юни 2019, 10:25