Търси

Vatican News
Децата на ЕС Децата на ЕС  (ANSA)

УНИЦЕФ: Букурещка декларация на децата за ЕС

„Мечтаем за европейска общност, която да позволява и да окуражава участието на децата в процесите за взимане на решения. Защо? Защото искаме да се вслушват в нас по проблемите, които пряко засягат живота ни, било като граждани на съответните наши страни, било като европейци. Тъй като ние сме значителна част от населението на Европа и пишем нашата история“.

Това е пасаж от Букурещката декларация на децата за Европейския съюз, приета на 7 май по време на Международната конференция под надслов „Children‘s participation in decision-making and policy-making at European union level“ („Участието на децата в процеса на вземане на решения и разработване на политики на ниво ЕС“). Декларацията поставя основите на механизмите за консултация с децата, което ще им позволи участие в решенията на ЕС.

Букурещката декларация е документ, написан от румънски деца и юноши, обсъден впоследствие в цяла Европа чрез мрежата на Уницеф, Eurochild, Save the Children, Федерацията на неправителствените организации за закрила на децата и европейските асоциации на учениците от средните училища, за получаване на подкрепа и за съпоставка с различни групи деца и младежи.

Документът бе създаден посредством сложен процес на консултации, в който участваха както международни експерти, така и представители на европейските институции за правата на децата. Декларацията е средство, което може да мобилизира европейските институции и държавите-членки  официално да определят структури и механизми, които да насърчават правото на децата и юношите да участват в живота на Европейския съюз. Питър Булт, представител на Уницеф за Румъния, посочи, че „децата и юношите са главните ресурси за бъдещето на ЕС и да се засили тяхното съзнание за ЕС, да се въвлекат в дейността на ЕС и да се стимулира тяхната креативност и отговорност за политиките и процесите на вземане на решения в ЕС, ще спомогне за поставяне на основите на една по-силна Европа“.

man / SIR

09 Май 2019, 17:47