Vatican News
Трудно е  снабдяването с вода в Африка Трудно е снабдяването с вода в Африка 

ООН: 2 милиарда души са без питейна вода

„Няма да оставим никого назад“: това е предупреждението, отправено от ООН в доклада от 2019 г. за водното развитие в цял свят. Докладът бе представен в Женева по повод на Световния ден на водата, който се отбелязва на 22 март.

Роберта Джизоти – Маня Кавалджиева – Ватикана

Обединените нации през 2010 г. признават, че „водата и санитарно-хигиенните условия са човешко право“. Но и до днес 2 милиарда и 100 милиона души нямат достъп до питейна вода, докато 4 милиарда и половина не разполагат със сигурно управлявани санитарни структури. Въпреки, че ООН включи в своята програма за устойчиво развитие амбициозната цел да се гарантира на цялото световно население питейна вода и сигурни услуги до края на 2030 г.

Далече е целта сигурна вода за всички

„Светът все още е далече от постигането на тази важна цел“, разобличава докладът от 2019 за водното развитие, публикуван от ЮНЕСКО в сътрудничество с 32 институции на ООН и 41 международни организации, съставляващи агенцията на ООН за водата Un-Water, създадена през 2003 г. – десет години след обявяването на Световния ден на водата, за да се координира дейността в защита на това първостепенно благо.

„Достъпът до водата е жизнено право за достойнството на всеки човек“, изтъква генералният директор на ЮНЕСКО г-жа Одри Азуле.

Средно годишно над 25 милиона хора емигрират поради природни бедствия – двойно повече спрямо началото на 70-те години, като има опасност броят да нараства вследствие на климатичните промени.

Увеличават се войните за водата

И докато от 1980 г. досега нуждата за вода се увеличава всяко година с 1%, то и войните за водата се увеличават: 94 в периода от 2000 до 2009  и 263 в периода от 2010 до 2018 г., тоест конфликтите за достъп до водни източници са се утроили.

От доклада става ясно, че инвестирането във водното снабдяване и в хигиенно-санитарните услуги има отличен икономически резултат: възвръщаемостта е близо двойна за инвестициите в питейна вода и над пет пъти за хигиенно-санитарните услуги.

Един милион и половина годишно са жертвите на замърсената вода

По данни на ООН, един милион и половина души, в по-голямата си част деца, умират годишно заради болести от замърсената вода, както бе посочено по време на скорошната конференция за околната среда в Найроби, проведена от 11 до 15 март т.г.

Неравенството в достъпа до вода засяга най-бедните държави и населението в тези страни, както и социално слабите категории като жените, децата, възрастните и особено бежанците.

Африканските жители са най-далече от водата

Повече от половината от хората, които пият вода от несигурни източници, живеят в Субсахарска Африка, където само 24% имат достъп до питейна вода и 28% до хигиенни услуги, които не са общи с други семейства.

Бежанците и бездомните са най-ощетените

Драматично е положението на бежанците и бездомните в техните страни, където има сериозни пречки за снабдяването с вода и хигиенни услуги. Близо 70 милиона души през 2017 г. са били принудени да напуснат домовете си.

21 Март 2019, 09:02