Vatican News
UNICEF  нулева толерантност спрямо женското осакатяване UNICEF нулева толерантност спрямо женското осакатяване 

УНИЦЕФ: нулева толерантност към женското осакатяване

По повод Световния ден за нулева толерантност спрямо инфибулацията на женските генитални органи, който се отбелязва на 6 февруари, УНИЦЕФ потвърждава своя ангажимент за слагане край на това нарушение на правата на човека“.

Обединяват гласовете си Наталия Канем, генерален директор на UNFPA (Фонд на ООН за населението), Хенриета Фор, изпълнителен директор на УНИЦЕФ и Пумциле Мламбо-Нгчука, генерален директор на организацията „Un Women“ за защита на десетки милиони момичета, които отсега рискуват да бъдат генитално осакатени до края на 2030 г.

В съвместно комюнике се посочва драматичното свидетелство на Мери: „Мери Олоипаруни беше на 13 години, когато бе обрязана. Затворена в една стая в дома си, рано сутринта бе осакатена, с изобилно кървене и нечовешки болки. Раните, които носи, продължават да й причиняват болка и днес, 19 години по-късно, правейки твърде болезнено всяко едно от ражданията на нейните 5 деца.

Днес в цял свят поне 200 милиона жени и момичета са подложени на инфибулация на женските им генитални органи, понасяйки един от най-безчовечните в света актове на насилие. Представителките на UNICEF, UNFPA и UN WOMEN категорично се противопоставят това осакатяване да стане медицинска практика. „Това не означава, че ще бъде по-сигурно, тъй като се състои в премахването и увреждането на здрави и нормални тъкани, и влияе на естествените функции на женското тяло“.

Кампанията срещу женското обрязване доведе до намаляване на тези случаи.Но това все още не е достатъчно. Необходим е всеобщ ангажимент – на правителствата и на отделните общности. Представителките пишат още, че „този ангажимент е важен, тъй като инфибулацията на женските генитални органи причинява физически, психологически и социални последици за дълъг период от време. През 2015 г. световните лидери масово подкрепиха премахването на женското обрязване като една от целите на Дневен ред 2030 за устойчиво развитие. Става дума за постижима цел и трябва да действаме сега, за да превърнем този политически ангажимент в конкретни действия“.

man / SIR

06 Февруари 2019, 14:01