Търси

Vatican News
Плакат на кампанията "Глас за семейството" Плакат на кампанията "Глас за семейството" 

Европейски избори 2019: Манифест за семейството

„Демографската зима е тихата извънредна ситуация, която засяга всички европейски държави. Нужна е демографска пролет в Европа. Децата играят основна роля за общото благо. Обещавам да повиша информираността за демографския спад на Европа, като предложа конкретни мерки и инструменти, насочени към промяна на настоящите насоки”. Това е първата точка от наръчника, публикуван на 25 февруари в Брюксел от Федерацията на католическите асоциации на семействата в Европейския съюз (Fafce).

С оглед на изборите на 23-26 май, федерацията стартира кампания, наречена “Глас за семейството”, която е подчинена на капмпаниите за европейски избори. Манифестът ще бъде представен в Брюксел на 2 април. Във всяка посочена точка съответства „задължение”, към самите кандидати.

 „Включването на семейството“е вторият въпрос, засегнат в документът: „Семейството е крайъгълен камък на обществото. ЕС трябва да вземе предвид европейските семейства във всички свои решения, като спазва принципа на субсидиарност “. Оттук и ангажиментът да се популяризира концепцията за оценка на въздействието върху семейството във всеки сектор на политиката.

„Да подкрепим гласът на семействата“ е третият елемент, подчертан в манифеста на федерацията с оглед на европейските избори през май: „Семейните асоциации са гласът на семействата, които действително артикулират техните нужди и увеличават ангажимента си към гражданското общество”. Следва необходимостта да се признае „приносът и ролята на семейните сдружения при определянето и разработването на европейски програми”. Четвърти аспект: „икономиката в услуга на семейството“, като се има предвид, че тя е „източник на устойчивост за обществото и помощ за облекчаване на трудностите на публичните финанси“. В този смисъл ние се нуждаем от „публични политики, които признават достойнството на семейството и неговата основна икономическа роля за общото благо“. Останалите въпроси се отнасят до „достойната работа за всяко семейство“, баланс между семейния живот и професионалния ангажимент, признаването на допълващия се жена-мъж, „зачитане и насърчаване на брачната институция“, „зачитане на човешкото достойнство на живота от естественото му начало”. И не на последно място - десетият акцент - ролята на родителите, като: “баща и майка, преди всичко,  възпитатели на децата”.

(ant/sir)

26 Февруари 2019, 09:50