Търси

Vatican News
Димитрис Аврамопулос, европейски комисар по миграцията Димитрис Аврамопулос, европейски комисар по миграцията  (ANSA)

Доклад на Европейската комисия за трафика на хора в Европа

Само ако действаме заедно, ще можем да се защитим от трафика на хора и в крайна сметка да го предотвратим. Независимо от постигнатия напредък в някои области има неотложна необходимост да се сложи край на културата на безнаказаността за тези, които извършват престъпления и злоупотреби. Обобщената информация за националните и транснационалните практики, съдържаща се в доклада, показват пътя, който трябва да се следва и Комисията е готова да предостави подкрепата си по всякакъв начин“ . Това заяви Димитрис Аврамопулос, европейски комисар по миграцията, който представи в Брюксел втория доклад за напредъка в борбата с трафика на хора.

Мирия Василиаду, координатор на ЕС за борба с трафика на хора, заяви: „Заключенията от този втори доклад са окуражаващи, но в същото време притеснителни. Направихме големи стъпки, но крайната ни цел трябва да остане пълното изкореняване на това престъпление. Това е нашият дълг към жертвите” . Докладът показва, че в периода  между 2015-2016 г. са регистрирани 20 532 души от които мъже, жени и деца. “Въпреки това вероятно броят на жертвите е значително по-висок, тъй като много от тях не са идентифицирани“. Жените и момичетата продължават да бъдат най-уязвими, близо 68% от жертвите, а непълнолетните представляват 23% от регистрираните такива. „Трафикът с цел сексуална експлоатация остава най-разпространената форма - 56%, следвана от трафика с цел трудова експлоатация с 26%. Броят на регистрираните преследвания и присъди е нисък: 5979 наказателни дела и 2927 присъди, а само 18 от тях за съзнателно предоставяне на услугите, от страна жертвите.

Докладът също така подчертава увеличаването на феномена в рамките на държавите-членки, както и увеличаване на трафика на млади жертви и хора с увреждания. “Също така се отчита използването на интернет и социални мрежи, като начин за наемане на жертвите и повишаване риска от трафик в контекста на миграцията“.

(anti-sir)

07 Декември 2018, 08:00