Търси

Vatican News
TOPSHOT-YEMEN-CONFLICT-EDUCATION TOPSHOT-YEMEN-CONFLICT-EDUCATION  (AFP or licensors)

УНИЦЕФ: равнопоставен достъп до висококачествено образование

Във Флоренция бе представен 15-ия доклад на Изследователския център "Иносенти" на УНИЦЕФ, оценяващ условията за децата в 41 страни с високи доходи: "Неравностойно положение в образованието сред бедните деца в богатите страни". Що се отнася до целите за устойчиво развитие, Италия е на 13-то място.

Емилиано Синополи – Антония Иванова – Ватикана


В докладът „Report Card 15“на Изследователския център "Иносенти" на УНИЦЕФ се посочва ,че „ животът в една богата страна не гарантира еднакъв достъп до качествено образование. Докато Литва, Исландия и Франция са държавите с най-високи нива за достъп до предучилищно образование, Турция, САЩ и Румъния от друга страна са страните с най-ниски такива. Холандия, Литва и Финландия са равнопоставени по отношение на резултатите от четенето в началното училище, докато Малта, Израел и Нова Зеландия представят най-големи неравенства в тази област. Литва, Ирландия и Испания са най-равнопоставени по отношение на уменията за четене от 15-годишните, докато Малта, България и Израел представляват най-големите неравенства в образованието. Според доклада всъщност децата на по-малко заможните страни често имат по-добри училищни постижения въпреки по-малкото национални ресурси.

Италия на 13-то място в класациите на училищното равенство
Сред 38 богати страни, Италия е на 13-то място сред по-високо класиралите за равнопоставеност сред гимназиите и 15-та сред 41държави, по отношение на нивото за достъп до предучилищно образование, и на 6-то място сред 29 за постижения в четенето на децата в началното училище. „Преди няколко дни подписахме един договор за сътрудничество, заедно с Министерство на образованието, няколко университети и с помощта  на научните изследвания за насърчаване на съвместните действия и разпространяване на културата на правата на децата и юношите в училищата ",  коментира за Ватикан Нюз Андреа Якомини, говорител на Уницеф за Италия.

Различията между страните

Проучването подчертава, следователно, как страните представят различни степени на образователно неравенство по отношение на различните нива на образование. В класацията на изследваните страни, разделени на три групи, Ирландия и Словения са в по-нисък диапазон (висока неравнопоставеност) по отношение на степента на записване в детската градина и след това се преместват в втория от трите диапазона за основно и горно ниво (ниско неравенство) за средното училище. Франция има една от най-високите нива на записване в детската градина, но достига последно ниво за средното училище. Холандия е страната с най-голяма равнопоставеност по отношение на уменията за четене в началното училище до 15 годишна възраст и е 26-то място (от общо 38 страни). Литва, Ирландия и Испания са трите най-равнопоставените страни в образованието в края на задължителното образование.

Целите на устойчивото развитие

Данните от доклада на UNICEF се изчисляват въз основа на резултатите от различните страни по отношение на показателите за благосъстояние на децата: това са целите на устойчивото развитие. Докладът използва най-новите налични данни, за да проучи връзката между резултатите, постигнати от децата и младите хора, и фактори като родителската заетост, миграцията, равенството между половете и дори училищните характеристики.

Бедност

В 16 от 29-те европейски държави, за които има данни, децата, принадлежащи към всяко пето от най-бедните от домакинствата има по-ниска предучилищна посещаемост, отколкото петото сред най-богати деца. Тази пропаст продължава да съществува по време на цялостното обучение на децата.

Имиграция

15-годишните, които са добри в училище, чиито родители извършват квалифицирана работа, имат по-голяма вероятност да продължат висшето си образование, отколкото тези с родители с по- лоша квалификация. В 21 от 25-те страни със значителни нива на имиграция, 15-годишните имигранти от първо поколение са склонни да имат по-ниски резултати в училище в сравнение с тези, които не са емигранти. В 15 страни деца от второ поколение имигранти също са склонни да постигат по-ниски резултати в училище, в сравнение с децата, които не са имигранти. В Австралия и Канада децата от второ поколение имигранти се представят по-добре от децата, които не са имигранти. Тези различия отразяват различните модели на миграция в различните страни.

Полови различия

Във всички страни момичетата постигат по-добри резултати от тестовете за четене от момчетата. Тези различия обикновено нарастват, когато момчетата и момичетата растат. Съществуват и големи различия между страните. На 15-годишна възраст момичетата в Малта са с над 2% повече от момчетата, а в България тази разлика е над 11%. "Докладът показва, че страните могат да постигнат стандарти за високи постижения в образованието и да намалят равнищата на неравенство - каза говорителят на УНИЦЕФ за Италия - но е необходимо богатите страни да се ангажират повече с децата от семействата в неравностойно положение, за да не бъдат изоставени. "

Исканията на  Unicef

Докладът предлага осигуряването на справедлива възможност за всички деца да е от решаващо значение за постигане на равенство и устойчивост и че проблемите не са неизбежни, но могат да бъдат преодолени, чрез подходящи политики. Картата на доклада на Изследователския център на Innocenti на Unicef определя следните препоръки за намаляване на неравенствата в образованието на децата: "Важно е да се гарантира висококачествено образование и грижи в ранна детска възраст за всички деца - завърши Якомини - и да се гарантира че всички деца ще достигнат адекватно минимално ниво на основна компетентност. Необходимо е също така да се намали въздействието на социално-икономическите неравенства, да се преодолеят различията между половете при постигането на целите и да се получат висококачествени, сравними и транснационални данни, които включват надзорни проучвания за запълване на пропуските ".01 Ноември 2018, 12:29