Търси

Vatican News
Реставрацията на Епископската базилика на Филипопол Реставрацията на Епископската базилика на Филипопол  (Anthony Georgieff)

Пловдив 2019: античната Епископската базилика говори и днес

Мащабният и оригинален проект за реставрация и социализация на Епископската базилика на Филипопол заема централно място в програмата на Пловдив като културна столица на Европа през 2019 година. Изключителни находки доказват, че базиликата е един от най-внушителните раннохристиянски паметници с уникална архитектура и респектиращи размери и е сред първите построени в Римската империя. Епископската базилика вече е включена в Индикативния списък на ЮНЕСКО за значими културни и природни обекти.

Димитър Ганчев- Ватикана

Проектът, който се осъществява с подкрепата на българското правителство, Фондация „Америка за България“ и Община Пловдив, бе представен на изложба по време на 14-та Световна среща на българските медии, която се проведе в Скопие от 24 до 28 октомври. Желанието е след след Париж, Лондон, София и Скопие изложбата да пътува в различни европейски столици в навечерието на официалното откриване на музейния комплекс през януари 2019.

Ценно археологическо свидетелство

„Базиликата като цяло е свидетелство за това, каква голяма християнска общност е имало в Пловдив още от IVв., и за нейното влияние и значение, защото сграда с такъв размер не се строи във всеки Римски град - казва Николай Трайков, директор, Проектиране и строителство към Фондация „Америка за България“. Филипопол е бил много важен град, а освен това с Епископска базилика, а епископските базилики са само в главните градове. Ние знаем, че става въпрос за епископска базилика, защото намерихме дарителския надпис на Епископа за правенето на мозайките. Това показва също така, че Филилипол е бил град, който може да направи такава базилика“.

Мозайките -  цветни посланици от миналото

Античната базилика днес заема централно място и в съвременен Пловдив, като пример за приемствеността на духовните идеи, които се предават от поколение на поколение през вековете. За това говорят раннохристиянските мозайки, разположени на близо 2000 квадратни метра в два различни пласта, наситени със символика. За ранните християни мозайките имат смисъл и предават послания.  Открити са двойка гълъби, символ на Св. Дух и над 70 картини със 70 вида птици,  които се смятат за раннохристиянски символ на праведните души. Еленът, изобразен в баптистерия на Малката базилика, олицетворява душата на християнина, която се стреми към Бог, вярата и истината. Има и безценни фрагменти от стенописи от 13-14 век с изображение  на мъжко лице, което се предполага, че е на Свети Петър. Отлично запазена е красивата картина с разперена опашка на паун, смятан за символ на мира, както и сцената "Изворът на живота" и др. Открити са множество архитектурни елементи- масивни мраморни колони, капители, сиенитни колони и основи, като върху една от колоните има изобразен кръст.

Античната Епископската базилика говори и днес

В продължение на шест века от хилядолетното си съществуване, Филипопол е бил град на много богове – от богът конник на завареното тракийско население,  Аполон, Хермес, Зевс и Асклепий до Митра и фригийската Кибела -  но с Миланския едикт от 313 г. и легализиране на християнството в него започва строителството на богати църкви за растящия брой вярващи. Епископската базилика е най-красивата от тях и олицетворява възхода на християнството. Днес тя отново се „появява“ на централно място в съвременен Пловдив в период на отслабващо християнство и все по-доминиращ материализъм и релативизъм, сякаш за да преосмислим нашата идентичност, памет, мисия и християнска отговорност в съвременния свят.

Важен урбанистичен център

Епископската базилика ще разкрие и модерно, иновативно изложбено пространство около Католическата катедрала, Археологическия подлез, Понеделник-пазара и близката поликлиника. Движението на хора, коли и автобуси коренно ще се промени. Срещу Католическата катедрала „Св.Лудвиг“ ще се оформи площад за културни прояви и ще бъде  издигната нова експозиционна двуетажна сграда на Голямата базилика, като мозайките ще могат да се виждат под стъклени пътеки и площи. Това пространство ще подчертае стойността на двете сгради и ще улесни пешеходния достъп до тях чрез пряка връзка през подлез „Археологически“, където е сградата „Ейрене“. Така Епископската базилика ще се приобщи по естествен начин към градската среда и главната пешеходна зона на Пловдив.

Културното наследство като отговорност

Десислава Тальокова, изпълнителен директор на Фондация „Америка за България“, която  финансира, както реставрацията на мозайките, открити на мястото на базиликата, така и изграждането на музейния комплекс „Епископска базилика на Филипопол“:

„През 2019 ние ще предадем ключа на музейния комплекс на Епископската базилика на община Пловдив, за да продължи да го менажира, но вярваме, че ангажиментът остава у всички ни, за да може този паметник на културата да продължи да живее и да продължава да буди интереса на хора от всякакви възрасти и националности. В тази посока насърчихме активните граждани и бизнеса в Пловдив, да се обединят и те създадоха Фондация наречена „Приятели на Базиликата“. Фондацията ще събира средства, за да може да подпомогне дългосрочно нейната дейност, така че музейния комплекс да стане едно живо място в което се случват събития.  Включително и за най-малките, за да може те от най-ранна детска възраст да развият усещане и разбиране за богатата история на града и на България. Една от първите инициативи нарекохме „Подари си птица“, свързано с различните видове птици, които са намерени на мозайките в базиликата, нещо което я прави уникална. Много се надяваме, че по този начин ще мотивираме повече хора и бизнеса да дарят, защото наистина гледаме на културното наследство, като на отговорност и като оптимизъм за бъдещето - да привлече вниманието на света, вниманието на българите и по този начин да се грижат за своите паметници на културата“.

Десислава Тальокова и Николай Трайков представят проекта на музейния комплекс:

Photogallery

Епископската базилика на Филипопол, реставрация и социализация
13 Ноември 2018, 11:22