Търси

Vatican News
За достоен труд За достоен труд  (ANSA)

Документ на европейските епископи за бъдещето на труда

„Да се проектира бъдещето на труда“ е заглавието на документа, изготвен от Комисията на епископските конференции на Европейския съюз (COMECE).

Текстът на документа е насочен към 2019  - годината на европейските избори и на стогодишнината  от създаването на Международната организация на труда (МОТ).

При представянето на документа на 27 ноември в седалището на Европейския икономически и социален комитет, бе разговаряно по темите за промените в трудовия свят: „процеси и иновации, като дигитализацията, глобализацията, изкуственият интелект, но също и необходимостта от екологичен преходен период“. Всичко това са фактори, които променят трудовите условия и нашето възприемане на работата и трудовата заетост“.

Близо 150 са присъстващите делегати от Църкви, християнски асоциации и други религиозни организации, както и представители на европейски институции и неправителствени организации.

Насърчаване на достоен, устойчив и инклузивен труд за всички в новата дигитална ера

Налице са обаче и рискове: поляризацията на длъжностите, при което което с дигитализацията се увеличават възможностите за много квалифициран труд, но се губят дейностите на средната класа; гъвкавостта, която заплашва правото на труд; премахването на границата между професионален и личен живот заради дигитализацията. Ето защо е необходимо „да се моделират“ актуалните тенденции за трудов свят, който да е достоен, устойчив и инклузивен за всички.

17 препоръки

Документът на COMECE представя 17 „политически препоръки“ за изграждане на достоен трудов свят: „устойчивото развитие да се превърне в основен принцип на частните инвестиции; да се засили участието на социалните партньори, на гражданското общество и на Църквите в Европейския семестър (рамка за координация на икономическата политика на ЕС); да се възобнови силата на социалния диалог на всички нива; да се пригоди социалният диалог към пост-индустриалната обстановка. Други препоръки са подпомагане на работниците в преходния период на трудовия свят; разработване на специални програми за борба с дългосрочната безработица; насърчаване на данъчна справедливост на труда и капитала, като се работи за справедливо данъчно облагане на дигиталната икономика.

man / Sir

 

28 Ноември 2018, 09:50