Търси

Vatican News
Недохранени деца в Южен Судан Недохранени деца в Южен Судан  (Albert Gonzalez Farran - AFP)

ООН: гладът по света се увеличава

Броят на гладуващите в света се увеличава: през 2017 техния брой е достигнал 821 млн. или един на всеки девет души, което означава връщане към нивата преди десет години. Това се казва в доклада на ООН „Състоянието на продоволствената сигурност и прехраната в света“, представен в Рим от агенциите на ООН, ФАО, Ифад, УНИЦЕФ И СЗО.

В доклада се посочва, че почти 151 млн. деца под 5-годишна възраст, или  22% от общото население по света страдат от недохранване. По този начи 51 милиона деца са изложени на по-голямриск от болести и смъртност.

Сред главните причини за нарастването на глада се посочват климатичните промени, характеризиращи се с екстремни климатични събития, и забавения икономически растеж. Според доклада, климатичните промени застрашават производството на храни в някои райони, които се нуждаят от специфична намеса предвид увеличаването на температурата, като прогнозите са за бързо влошаване.

За изкореняването на глада са необходими спешни действия до 2030г., за да се достигнат целите на устойчивото развитие за нулева бедност. Това включва конкретни и постоянни действия за подобряване на прехраната и се гарантира сигурност на населението срещу климатичните промени.

Докладът също така подчертава, че затрудненията при достъпа до питателна храна допринасят за нарастващия проблем със затлъстяването по света, като един на всеки осем възрастни - повече от 672 млн. души - са класифицирани като затлъстели. Този феномен се наблюдава преди всичко в Северна Америка, но също така се наблюдава и в Африка и Азия. Затлъстелите деца под 5 години са 38 млн., като на първите места в този списък са Африка и Азия, респективно с 25% и 46%.

(rv-sir-ansa-dg)

11 Септември 2018, 17:18