Търси

Vatican News
Новородено Новородено 

Нова „желязна завеса“ разделя Северна и Южна Европа по раждаемост

Европейският статистически институт, Евростат, публикува нов доклад за демографското състояние на Европа, който откроява цялостно увеличаване на жителите на Стария континент, които вече са над 512 милиона. Но положителното салдо се дължи единствено на миграциите, докато смъртността е по-висока от раждаемостта. За една година новородените са с 90 хиляди по-малко. Ирландия е страната с най-голям процент на раждаемост, докато страните от Южна Европа заемат последните места в класацията.

Що се отнася до България докладът изтъква, че намаляването на нейното население е едно от най-солидните в рамките на Ес. Страната заема незавидното шесто място и по отношение на най-слабо нарастване на раждаемостта и ужасното челно място по отношение на смъртността.

Към 1-ви януари 2018 година населението на Европейския съюз е достигнало 512,6 милиона души спрямо 511,5 милиона към 1-ви януари 2017 година, в същото време раждаемостта се повиши в рамките на последната година с 5,1 милиона при 5,3 милиона починали европейци, което означава, че естествената промяна на популацията в ЕС е негативна.

В рамките на ЕС Германия остава най-населена държава с 82,9 млн. жители, или 16,2% от цялото население в съюза, следвана от Франция (67,2 милиона, или 13,1%), Обединеното кралство (66,2 млн., или 12,9%), Италия (60,5 млн., или 11,8%), Испания (46,7 млн., или 9,1%) и Полша (38,0 милиона, или 7,4% от общото население).

Населението през миналата година е нараснало в 19 страни-членки на ЕС и е намаляло в останалите девет, включително и в България.

Най-солиден ръст е отбелязало населението в Малта (с 32,9 на хиляда жители), следвана от Люксембург (с 19 на 1000) и Швеция (с 12,4 на 1000). Най-солидно понижение на населението през 2017 година е имало в Литва (понижение с 13,8 на хиляда души), следвана от Хърватия (с 11,8), Латвия (с 8,1) и България (понижение на населението със 7,3 на всеки 1000).

Според данните на Евростат населението на България към 1-ви януари тази година е било в размер на 7,050.000 спрямо 7,102.900 милиона към 1-ви януари 2017 година, или понижение с 51,9 хиляди души в рамките на една година. Делът на населението на България е 1,4% от този на целия Европейския съюз.

Тревожна е и статистиката на Евростат за България по отношение на раждаемостта и на смъртността.

През 2017 година най-ниско ниво на раждаемост е отчетено в Италия (7,6 на 1000 жители), следвана от Гърция (8,2), Португалия (8,4%), Испания (8,4), Хърватия (8,9) и България (9 новородени бебета на всеки 1000 жители). На другия полюс е Ирландия (с 12,9 новородени на 1000). Зеленият остров е следван от Швеция (с 11,5), Великобритания (с 11,4) и Франция (с 11,4 на 1000). Средното ниво на раждаемост в рамките на целия ЕС е било 9,9 новородени на 1000 жители, като през 2017 година са били родени общо 5.058.600 бебета, или с 90 хиляди по-малко от година по-рано. Това, което прави впечатление от доклада е, че се издига една нова „желязна завеса“, която разделя на две континента, но не вече между изток и запад, а между север и юг.

По отношение на смъртността, докладът посочва, че през миналата година тя е била най-висока в нашата страната – 15,5 починали на всеки 1000 българи, следваната от Латвия (14,8 на 1000) и Литва (с 14,2). Най-ниско е било нивото на смъртност в Ирландия (6,3 починали на хиляда жители), в Кипър (7,0 на 1000) и Люксембург (7,1). За целия ЕС нивото на смъртност през 2017-а година е било от 10,3 на всеки 1000 жители, като през миналата година са починали 5,3 млн. европейци, но със 134,2 хиляди по-малко, отколкото през 2016-а година.

Проучването на европейската статистика показва, че през миналата година в България са се родили 64 хиляди бебета, но в същото време са починали 109,8 хиляди българи, или намаляване на населението в рамките на 2017 година с общо 45,8 хиляди.

България за съжаление е начело и на класацията в рамките на ЕС за най-негативно отношение на новородените към починалите, като нивото на естествена популация в нашата страна е от -6,5 на всеки 1000 българи (9,0 новородени на 1000, но при 15,5 починали на всеки 1000).

14 Юли 2018, 09:12