Търси

Vatican News
Apple Store Apple Store   (ANSA)

COMECE: по-голяма защита на децата в аудио-визуалния сектор

Комисията на епископатите на Европейската общност (COMECE) взима отношение относно преразгледаната директива на ЕС за аудио-визуалните медийни услуги.

Маня Кавалджиева - Ватикана

Преразгледаната директива за аудио-визуалните медийни услуги, наскоро одобрена от институциите на ЕС, е положителна, защото запазва  позоваването на  „защитата на моралното развитие на децата” и въвежда  „нови правила за закрила на малолетните от вредно и незаконно съдържание в платформите за споделяне на видеофилмите”. Това твърди в нота Комисията на епископатите на Европейската общност (Commissio Episcopatuum Communitatis Europensis - COMECE), която по време на процеса за промяна на директивата взе отношение, за да отбележи приоритетите за закрила на малолетните от вредни съдържания.

Не на порнографята

Не така положителен при преразгледаната директива е фактът, че на мястото на забраната на предавания, съдържащи насилие или порнография, както първоначално бе предложено от Комисията, в директивата е записано „задължение за много строги мерки” по отношение на такива съдържания. Затова COMECE окуражава държавите членки да предприемат по-строги мерки от вече посочените в директивата, за да се гарантира максимална защита на моралното резвитие на децата”.

Какво се казва в директивата

Най-общо, преразгледаните норми разширяват прилагането на европейските правила в аудио-визуалния сектор и по отношение на платформите за споделяне на виодефилми и включват строги мерки срещу езика на омразата и публичното насърчаване на извършване на тероризъм; те ще подобрят  популяризирането на европейските действия, ще гарантират по-голяма гъвкавост на публичната телевизия и ще засилят независимостта на органите за регламентиране на аудио-визуалния сектор.

Преразгледаната Директива за аудио-визуалните медийни услуги ще влезне в сила 21 месеца след нейното официално приемане. Промените в директивата бяха предложени от Европейската комисия през май 2016 г.

31 Юли 2018, 09:30