Младежи от Каритас в помощ на бедните в Ливан Младежи от Каритас в помощ на бедните в Ливан 

Caritas Internationalis: 70 години винаги до бедните и най-уязвимите

На 12 декември Caritas Internationalis ще отпразнува 70-годишнината от основаването си. Нейният генерален секретар Алойзиус Джон разговаря с ватиканските медии за важността на тази годишнина и за най-неотложните предизвикателства пред Конфедерацията на Каритас по време на пандемията

Алесандро Джизоти – Светла Чалъкова – Ватикана

Справяне с хуманитарните нужди, възникнали в края на Втората световна война, и оказване на помощ на жертвите от конфликта. Тези са основните цели на Caritas Internationalis при нейното създаване на 12 декември 1951 г. от папа Пий XII. Една Конфедерация на националните Каритас организации – преминала от първоначалните 13 до 162 днес – която през тези 70 години все повече разширява обхвата си на действие и умножава секторите на намеса. В центъра на нейната дейност, днес, както и в началото, е конкретното свидетелство на милосърдието, за да могат хората – преди всичко най-уязвимите – да изпитат милостивата любов на Бог. Днес Caritas Internationalis обяви програмата от събития и инициативи, с които ще отбележи тази 70-та годишнина от своето създаване. Възможност, да разговаряме с нейния генерален секретар Алойзиус Джон за предизвикателствата, които очакват Каритас в бъдеще, като се започне от световната хуманитарна криза, предизвикана от пандемията.

Caritas Internationalis се ражда няколко години след края на Втората световна война. 70 години след основаването ѝ, кои са ценностите, които подкрепят вашата Конфедерация днес, както и тогава?

„Caritas Internationalis се ражда като „грижовна и любяща ръка“ на Църквата, за да служи и насърчава човешката личност и по-специално бедните, маргинализираните и най-уязвимите в обществото. През тези 70 години нашата Конфедерация се ръководи от основни ценности като защитата на човешкото достойнство, основните права и социалната справедливост. Тези ценности винаги са били в основата на нашата работа, която се развива през годините, следвайки знаците на времето и търсейки постоянно развитие, за да служим по-добре на нуждаещите се. В основата на нашата мисия е и винаги ще бъде срещата с бедните, както ни напомни и папа Франциск през 2019 г. по повод последното ни Общо събрание. „Не можете да живеете милосърдието, без да имате междуличностни отношения с бедните – ни каза той – Защото, живеейки с бедните, се научаваме да практикуваме милосърдието с духа на бедността, научаваме се, че милосърдието е споделяне“.

През тези 70 години Caritas Internationalis присъства във всички големи хуманитарни извънредни ситуации. Според вас кое е най-голямото предизвикателство, пред което сте изправени днес в свят, белязан от бързи и дълбоки промени?

„Хуманитарната дейност се промени значително от 1951 г. и днес сме изправени пред сложни и дълготрайни кризи, както природни, така и причинени от човека. Политическите разделения, войните, религиозните конфликти се смесват с последиците от изменението на климата с последващо драматично увеличение на бежанците и вътрешно разселените лица. Също така сме изправени пред сериозни неравенства и появата на нови форми на бедност и уязвимост. Докато продължаваме да служим и придружаваме засегнатите от това страдание, ние сме изправени пред предизвикателството да насърчаваме чувство на солидарност към тях в нашето съвременно общество. От друга страна, най-неотложното предизвикателство, пред лицето на огромното човешко страдание, е да мобилизираме ресурсите, необходими за изпълнението на нашата мисия“.

COVID-19 също постави пред тежки изпитания милосърдните и хуманитарните дейности. Как Caritas Internationalis се справи с кризата и как се подготвя за постпандемията?

„Нашата Конфедерация се оказа изправена пред безпрецедентна криза, която накара почти всички Каритас организации по света да се ангажират с отговора на пандемията. Конкретен знак за подкрепа и надежда дойде от Светия отец, който пожела да включи Caritas Internationalis във Ватиканската комисия COVID-19. По нареждане на папата и в сътрудничество с Ведомството за насърчаване на цялостното човешко развитие, ние създадохме фонд, чрез който бяха подкрепени 40 проекта на Каритас. Този жест на солидарност мотивира други местни участници да се присъединят към Каритас, за да предложат своята подкрепа. В Бангладеш, например, някои собственици на мюсюлмански ресторанти подкрепиха местните Каритас, дарявайки храна за бежанците. Към незабавната реакция за извънредната ситуация се прибави веднага размисъла за утрешния ден. Подтикнати от поканата на папа Франциск да „мислим за новото бъдеще“ на след пандемията, ние създадохме аналитичен център и разсмишляваме как работата на Каритас ще бъде повлияна от новата реалност“.

Църквата участва в световен мащаб в синодалния процес, пожелан и започнат от папа Франциск. Какъв е приносът, който една световна църковна реалност като Caritas Internationalis може да предложи към синодалността?

„Папа Франциск подчерта, че синодалният процес, който включва цялата Църква, има като първа точка „вслушването“. Следователно способността да си представим едно ново бъдеще за Църквата зависи до голяма степен от започването на процес на колективно слушане, диалог и проникновение. За това, Caritas Internationalis може да допринесе, като предложи своя размисъл в основните християнски общности и енории, преди всичко чрез насърчаване на диалога и солидарността с най-уязвимите в тях“.

Една годишнината е винаги възможност да се направи равносметка, но и за ново начало. Върху какво ще се съсредоточи Caritas Internationalis през следващите години? Има ли конкретна кампания, която стартирате по повод тази годишнина?

„Тази пандемия ни показа как без грижите за човечеството и творението всички ние ще ставаме все по-уязвими. Днес светът се нуждае повече от всякога от радикално обръщане на сърцата и умовете и от помирение със сътворението. Изпълнявайки нашата милосърдна дейност, ние сме особено ангажирани с насърчаването на цивилизацията на любов и грижата за човечеството и нашия общ дом. Именно на тези точки ще се основава нашата глобална кампания, която ще стартираме по повод нашата годишнина и, която ще продължи до 2024 г.“.

26 Октомври 2021, 12:35