Търси

Vatican News
Сградата на Ватиканското губернаторство Сградата на Ватиканското губернаторство 

Ватикана: нов закон за договорите и обществените поръчки

Рамковият закон съдържа правила, валидни за Светия престол и държавата-град Ватикана: прозрачност, централизиран контрол и конкуренция в процедурите за възлагане. Това ще позволи по-добро управление на ресурсите и ще намали опасността от корупция

Ватикан Нюз

Във Ватикана влиза в сила нов кодекс за договорите и обществените поръчки, един текст, който е плод на четиригодишна работа на различни ватикански организми и, който ще послужи от сега нататък като единствен ориентир за всички ватикански реалности. Текстът, озаглавен „Правила за прозрачността, контрола и конкуренцията на обществените договори на Светия престол и държавата-град Ватикана“, съдържа 86 члена, към които се прибавят други 12, отнасящите до съдебната защита при случаи на съдебни спорове. Този нов подробен закон, който е обнародван с Апостолическо писмо, под формата на Motu Proprio от папа Франциск, приема Конвенцията на Обединените нации срещу корупцията, подписана в Мерида и замества предишните закони в сила към Администрацията за имуществото на Светия престол и Губернаторството на държавата-град Ватикана, като се разширява до всички организми на Светия престол, които до днес нямаха собствени закони за договорите и обществените поръчки.

Като един добър баща на семейство

„Усърдието на един добър баща на семейство – пише папата – е общия принцип и на максимална почит, въз основа на който всички администратори са длъжни да изпълняват своите задължения“. Възможността за постигане на спестявания, благодарение на подбора на множество оферти е решаваща – пояснява папата - в управлението на обществените блага, където необходимостта от предана и честна администрация е още по-осезаема и спешна. Нормите – се чете още в папския документ – са необходими, за да спомогнат прозрачността, контрола и конкуренцията в процедурите за възлагането на обществените договори, подписани от името на Светия престол и Ватиканската държава“. На икономическите оператори, които доставят стоки, услуги и различни дейности ще се гарантира "равно отношение и възможност за участие чрез специален регистър" и специфични процедури.

Целта на закона

Първият член на документа пояснява, че целите на новия закон са: устойчиво използване на вътрешните средства, прозрачност на процедурите за възлагане, равно отношение и недискриминация на кандидатите, особено чрез мерки, способни да се противопоставят на незаконни споразумения в областта на конкуренцията и корупцията".

Основни принципи

Член 5 изброява основните принципи, които са „етичност в ориентацията на икономическия избор и на събеседниците относно параметрите на зачитане на социалната доктрина на Църквата; административна независимост и субсидиарност при избора на ръководството на органа; лоялно сътрудничество между Органите и различните дирекции на Губернаторството, така че да се постигне разходна ефективност, ефикасност, планиране и рационализиране на разходите, избягване на ненужни операции, и по-специално процедура за възлагане, която трябва да бъде прозрачна, обективна и безпристрастна.

Не на конфликта на интереси

Приложени са мерки срещу конфликта на интереси, незаконните споразумения по отношение на конкуренцията и корупцията, за да бъде избегнато всяко нарушаване на конкуренцията и да се осигури равното отношение между всички икономически оператори

Мотиви за изключване

Трябва да бъдат изключени от регистрация в съответния регистър и от участие в търгове онези икономически оператори, които са обект на разследвания, превантивни мерки или присъди на първа инстанция за „участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични престъпления", за "пране на пари и експлоатация на детски труд". Но сред мотивите за изключване от участие са също „неспазването на задълженията отнасящи се до неизплащането на данъците и осигурителните вноски, според разборедбите на държавата, в която кандидатът е установен“, както и прибиваването или установяването в държави „с привилегировани данъчни системи“.

Централизация

Само при някои случаи, установени като изключение, „всички стоки и услуги, при неустойка на съответния договор, се придобиват от субектите по централизиран начин“. „Централизираните власти“ се чете в чл. 15 са от една страна Администрацията за имуществото на Светия престол, „съответно ведомствата на Римската курия и институциите, свързани със Светия престол; от друга страна Губернаторството на държавата-град Ватикана. Предвиждат се изключения от централизацията, но те трябва да бъдат надлежно обосновани. Секретариатът по икономиката, след като изслуша Администрацията за имуществото на Светия престол, след съвместна процедура със Губернаторството, ще публикува и актуализира на всеки шест месеца, „ценоразписа и съответните такси за стоки и услуги“, заедно с трудовите разходи на професионалистите, регистрирани в регистъра: те ще бъдат изчислени, като се вземат предвид цените и таксите на пазарите, от които ватиканските организми получават доставките си. Ватиканските организми, трябва да планират своите покупки до 31 октомври всяка година.

Ватиканските служители в комисиите за подбор

Секретариатът по Икономиката ще изготви списък от временни служители и професионалисти, които ще бъдат натоварени с фунцията на експерт и член на комисията за подбор. Ще бъдат избирани и ще участват ротационно в комисиите, винаги въз основа на техните специфични професионални квалификации. Подробно са описани „несъвместимостите“ за включването в списъка , сред които родственост „до четвърта степен“ или афинитет „до втора степен“ отнасящ се до икономически оператор, който е представил оферта, но също и членството или членство през последните пет години в икономически оператор, който е подал оферта.

Международни правила

Имайки предвид основните принципи и цели на каноничното законодателство, заедно с особеността на град Ватикана, с новия единствен кодекс, обнародван от папа Франциск, се обединяват най-ефективните правила и „добрите практики“, които са в сила в много държави.

01 Юни 2020, 12:30