Vatican News
Синод на епископите за Амазония Синод на епископите за Амазония  (AFP or licensors)

Синод за Амазония: признаване на ролята на жената в Църквата

„Каноническото право и богословието могат да направят много повече за насърчаването на ролята на жените в Църквата“. Това подчерта кард. Оскар Грасиас, архиепископ на Мумбай, по време на пресконференцията след поредния работен ден на Синода на епископите за Панамазонския регион, който се провежда до 27 октомври във Ватикана.

Светла Чалъкова – Ватикана

По-голямо пространство за жените в Църквата. Това бе основната тема на брифинга от 23 октомври за Синода на Епископите за Панамазонския регион, който се провежда във Ватикана, откроявайки голямата роля, която те изпълняват в лоното на църковната общност и факта, че „каноническото право отнасящо се за жените предвижда всичко, с изключение да изповядват и отслужват литургията“.

В този смисъл се изказа кард. Освалд Грасиас, архиепископ на Мумбай, който изтъкна, че „каноническото право и богословието могат да направят много повече за насърчаването на ролята на жените в Църквата“. Кардиналът помести мястото, което може да бъде дадено жените в сферата на „духовното проникновение“, желано от папа Франциск. „Ние епископите – каза той – не се възползваме от всички възможности, които имаме на разположение за насърчаването на този процес. Има много повече неща, които могат да се направят за жените и трябва да ги направим“.

От своя страна монс. Рикардо Ернесто Джентелес Гузман, председател на Епископската конференция на Боливия подчерта, че „жените в Църквата са мнозинство, но в местата, където се взимат важни решения са малцинство, почти невидими. Това трябва да се промени. Нашите структури – прибави той – са замислени по такъв начин, че само някои хора могат да решават, но няма нужда Светия Престол да дава насоки относно това. Манталитетът трябва да се промени на всички нива, също в отделните енории“.

Искането жените да „участват по-ефикасно също и при взимането на важни решения“ бе отправено от сестра Розелей Бертоладо от мрежата „Вик за живота“, ангажирана в борбата срещу трафика на хора. „Ние – каза тя – сме Църквата и изграждаме Църквата: фактът, че бяхме призовани на Синода не само да участваме, а да бъдем активна част в синодалния процес, е плод на факта, че държим да се превърнем в главни действащи лица“.

Сестра Бертоладо илюстрира работата на мрежата „Вик за живота“. „Ние – поясни тя – работим в Църквата за повишаването на информираността относно тази реалност“. В Бразилия „трафика на хора е едно много невидимо и малко известно престъпление, свързано със сексуалната експлоатация на момичетата и жените и по-специално с въпроса за домашната прислуга: малки момичета от коренните населения биват приютени в домовете с обещанието, че ще получат образование, но в действителност биват сексуално експлоатирани и се превръщат в жертви на най-робския детски труд. Нашата работа – каза още монахинята – се състои в информирането и обучението на хората, за да бъдем в състояние да разобличаваме реалността на която са жертви. Много жени нямат смелостта да го направят, защото става въпрос за престъпление, което им отнема достойнството. Така те попадат в един капан: когато осъзнаят своето експлоатиране, губят достойнството и не са в състояние да разобличат това престъпление. Успоредно на това, съществува наркотрафика“.

„Синодът – прибави тя – дава нова светлина на злоупотребите, на експлоатацията на жените и на трафика на хора“. Накрая богопосветената предложи да се активират във всички латиноамерикански страни „обществени политики за предоставянето на помощ на хората, жертви на трафика на човешки същества. Църквата – каза тя – трябва да продължава да изпълнява една превантивна роля, но също на политическо присъствие в местата, където можем да достигнем“.

24 Октомври 2019, 10:52