Търси

Vatican News
Домашно насилие над жените Домашно насилие над жените 

Светият Престол за религиозната свобода, защитата на жените и борбата със съвременното робство

От 16 до 27 септември във Варшава се провежда среща на тема „Въвеждане на човешкото измерение“, организирана от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Три са изказванията от страна на Светия Престол, в които се подчертава важността на религиозната свобода като „лакмусова хартийка за установяване зачитането на всички други основни човешки права“.

Емануела Кампаниле – Маня Кавалджиева – Ватикана

Важността на религиозната свобода, отличителен знак на всички други човешки права, „тъй като се отнася до най-съкровените права на гражданското общество“, е темата на първото изказване от страна на Светия Престол на организираната от ОССЕ среща за въвеждане на човешкото измерение.

Общото благо и религиозната свобода

Да се повиши съзнателността за религиозната свобода както като универсално човешко право, така и като „основен фактор за изграждането и благосъстоянието на нашите общества“ е едно от понятията, подчертани от делегацията на Светия Престол, която изтъкна колко е важен този принцип за сигурността вътре в държавите и между самите държави:

В изказването се разобличава фактът, че „тревожното явление да се ограничава религиозната свобода набеждава вярата и вярващите като нещо враждебно, обидно, следователно подлежащо на елиминиране. Докато обратно, общество, което разрешава религиозната свобода и кредото, е общество, което освобождава в своя полза силата на активния и конструктивен ангажимент, както и напредъка на общото благо, което е залегнало в делата на религиозните общества. Тогава религиозната свобода се превръща в правен контекст, позволяващ на религиозните общества да допринасят за една споделена култура на човешките права“.

Насилие над жените и култура на хиперсексуалност

Делегацията на Светия Престол се спира и на друга тема – тази за превенцията и борбата с насилието над жените. Като тръгва от два особено твърде недостойни, но и твърде разпространени фактора, разобличаването е насочено и към настоящата хиперсексуална и разрушителна култура на нашите общества:

„Такава култура не само подронва достойнството на жената и на човешката сексуалност, но и благоприятства за приемането на такъв вид изкривявания като права…. Жените не са собственост, жените не са сексуални предмети и жените не би трябвало да се съгласяват да бъдат възприемани по този начин от мъжете“.

„Да се абортира женският плод“ е второто тревожно явление, разобличено от ватиканската делегация, която апелира да се „разгледат реалистично дълбоките причини и пречките за цялостното приемане на джендърното равенство“.

Търговията с хора наранява достойнството

Друго изказване се отнася до търговията с хора. Като цитира думите на папа Франциск, Светият Престол апелира за засилване на усилията за справяне с това „престъпление срещу човечеството“:

„Дори и да го игнорираме, робството не е нещо от отминалите времена. Пред тази трагична действителност, никой не може да си измива ръцете, без да бъде по някакъв начин  съучастник на това престъпление срещу човечеството. Не можем да игнорираме факта, че днес по света има толкова много робство както и преди, или дори повече“.

Въпреки увеличаване на усилията за борба с явлението, делегацията на Светия Престол насърчава за още по-голямо участие на религиозните организации.

Първите два текста бяха връчени от монс. Мирослав Вашонски, представител на Светия Престол към ОССЕ, третият бе връчен от монс. Андреа Франча, съветник в апостолическата нунциатура в Полша.

23 Септември 2019, 09:20