Търси

Vatican News
Заглавната страница на уеб сайта на ватиканското Ведомство за миряните, семейството и живота Заглавната страница на уеб сайта на ватиканското Ведомство за миряните, семейството и живота 

Три години от учредяването на Ведомството за миряните, семейството и живота

Ведомството, учредено през 2016, пое компетенциите, които преди това бяха на Папския съвет за миряните и Папския съвет за семейството, които преустановиха своята дейност.

Амедео Ломонако – Светла Чалъкова

Изминаха три години от публикуването на Апостолическото писмо Sedula Mater, под формата на Motu Proprio, с което папа Франциск учреди Ведомството за миряните, семейството и живота.

Апостолическото писмо Sedula Mater

„Грижовната Майка Църква – се чете в текста на папското писмо – винаги през вековете е полагала грижи и е отдавала внимание към миряните, семейството и живота, показвайки любовта на Милосърдния Спасител към човечеството. Ето защо, своевременно се грижим Ведомствата на Римската курия да бъдат съобразени със ситуациите на нашето време и да се приспособят към нуждите на универсалната Църква. По-специално, Нашите мисли са насочени към миряните, семейството и живота, на които желаем да предложим подкрепа и помощ, за да бъдат активно свидетелство на Евангелието в нашето време и израз на добротата на Изкупителя.

Правомощия и дейност

Ведомството – се припомня в неговия статут – е „компетентно по онези въпроси, принадлежащи на Апостолическото седалище относно насърчението на живота и апостолата на вярващите миряни, за пастирската грижа към младежите и семейството и неговата мисия, според помисъла на Бог и за закрилата и подкрепата на човешкия живот“. Сред специфичните дейности на Ведомството са насърчаването и организирането на „международни конференции и други инициативи, свързани с апостолата на миряните, младежите брачната институция, семейството и живота в църковната среда, но също и тези свързани с човешките и социални условия на миряните, младежите, семейната институция и човешкия живот в социалната сфера. Освен това, задължение на Ведомството е да вдъхновява и насърчава „званието и мисията на вярващите миряни в Църквата и по света, като индивиди, съпрузи или не, и също като членове, принадлежащи на асоциации, движения и общности“. То също спомага разположението на семействата към осиновяването и попечителството на деца и грижата за възрастните, участвайки заедно с гражданските институции в подкрепа на подобни практики.

Ведомството и Папската академия за Живота

Префект на Ведомството е кард. Кевин Фарел, роден на 2 септември 1947 в Дъблин, Ирландия, и ръкоположен за свещеник на 24 декември 1978. Секретар е отец Александър Ауи Мело. Ведомството има пряка връзка с Богословския институт „Йоан Павел ІІ за брачните науки и семейството“. С това ведомство е свързана също Папската академия за Живота.

17 Август 2019, 13:55