Vatican News
Изповядване Изповядване  (AFP or licensors)

Тайната на изповедта и критериите за комуникация

Апостолическата пенитенциария – трибунал на Римската курия, публикува документа за важността на вътрешното правосъдие и неприкосновеността на тайната на изповедта, одобрен от папа Франциск и подписан от главния пенитенциарий кардинал Мауро Пиаченца.

Джада Акуилино – Маня Кавалджиева – Ватикана

При представянето на документа, кард. Пиаченца поясни как именно Негово Светейшество бе припомнил свещения характер на вътрешното правосъдие, „интимната среда на взаимоотношението между Бог и вярващия“, не винаги правилно разбирано и опазвано дори вътре в самата църковна общност.

Ненарушима поверителност

Кардиналът посочи, че Апостолическата пенитенциария познава добре „безценната стойност“ на изповедната тайна, на поверителността, на неприкосновеността на съзнанието“, концепции, които „понастоящем изглеждат в голяма степен неразбрани или дори, в някои случаи – оспорвани. В документа се казва също, че в днешното „в твърде голяма степен медийно общество“, на технологичното развитие и на въвеждането на средствата за комуникация не отговарят „аналогични усилия за търсене на истината“, а по-скоро „болезнено желание да се съобщават новини, независимо дали са верни или неверни, които биват раздувани или омаловажавани в зависимост от интересите“.

Изповядващият се говори на Бог

В този контекст, правната уредба на Църквата „понякога сакаш желаят да бъде  уеднаквена с тази на държавите, в които се намира самата църква, в името на претенция за коректност и прозрачност“. Ето защо, посочи кардиналът, Апостолическата пенитенциария счете за необходимо да припомни абсолютната неприкосновеност на тайната на изповедта, основана на „божието право“ без изключения. Затова е твърде важно да се изтъква, че не могат да бъдат сравнявани тайната на изповедта и професионалната тайна, спазвана от лекари, аптекари, адвокати. Кардиналът подчерта как каещият се „говори на Бог“, затова „всяко политическо действие или законодателна инициатива, целящи оказване на натиск върху  ненарушимостта на изповедната тайна, биха представлявали „неприемлива обида към „libertas Ecclesiae“, религиозната свобода, която не получава своята легитимност от отделните държави, а именно от Бог.

Никакъв компромис при закрилата на малолетните

В документа се третира друг „вид“ тайна, извън вътрешното правосъдие, като се утвърждава „принципа на природното право за запазване на тайна“. Кард. Пиаченца уточни, че по никакъв начин не могат да се оправдаят или толерират случаите на сексуални насилия над малолетни, извършени от страна на клира: „при насърчаване защитата на малолетните и на уязвимите хора, не може да се прави никакъв компромис“. В нотата също така се уточнява, как „защитата на изповедната тайна и сакралността на изповедта никога не може да представлява някаква форма на съжителство със злото“, като се подчертава как тази защита принадлежи на самата структура на тайната Помирение, като условие за нейната валидност, искреното покаяние и намерението за поправяне и неповтаряне на извършеното зло“.

08 Юли 2019, 13:27