Vatican News
Опашката на кит във водите на Тихия океан на остров Контадора в Панама Опашката на кит във водите на Тихия океан на остров Контадора в Панама  (AFP or licensors)

Светият престол: отговорна грижа за моретата и океаните

„Грижа и отговорност“ за океаните, а не тяхната „експлоатация” бе призива в изказването на архиепископ Бернардито Ауза, постоянен наблюдател на Светия престол в ООН, на 25-та сесия на Асамблеята на Международния орган по морското дъно (ICA), която се проведе в Кингстън, Ямайка.

Дар, който ни е поверен

Според принципите на "общото наследство на човечеството", нашата планета и следователно океаните са "дар, който ни е поверен" за ползване, но също и за етично управление, подчерта апостолическия нунций по време на сесията, по повод 25 години от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право и раждането на Международния орган за морското дъно, през ноември 1994. Подход, който има за цел да само гарантира изключително "икономически права и ползи, без да налага съответните задължения", продължи архиепископ Aуза, няма да гарантира "нито устойчивост, нито опазване на нашите океани и морски ресурси, а оттам и трайна икономическа изгода".

Баланс между ползи и устойчивост

Ето защо, изтъкна ватиканския представител, целта е "балансиран подход" между "икономическите ползи, които черпим от океанските ресурси" и "опазването и устойчивостта на нашите океани". „Докато икономическите ползи допринасят за създаването на благосъстояние на държавите и тяхното население, осигурявайки храна, подслон и средства за препитание - подчерта постоянният наблюдател на Светия престол в ООН - задълженията за опазване на здравето на океаните не трябва да бъдат смятани за второстепенни”. Всеки подход за експлоатацията на морските ресурси трябва да има предвид данните от научните изследвания за състоянието на нашите океани: "необходима е по-голяма хармония между научната информация и търговските дейности, свързани с океаните за постигане на балансиран подход, правилен процес за вземане на решения, подходящо регулиране и избягване на “възможни конфликти на интереси”, изтъкна монс. Ауза.

„Мъдро“ посрещане на предизвикателствата

Поради това, делегацията на Светия престол оценява ангажимента на Международния орган по морското дъно, в сътрудничество с научни организации и институции, за „подобряване оценката за биологичното разнообразие и картографирането на морското дъно“. Пожеланието на Светия престол е да бъдат посрещнати „с мъдрост“ все по-сериозните предизвикателства за „регулирането“ на човешките дейности в океаните и моретата.

(dg/vatn)

30 Юли 2019, 08:46