Търси

Vatican News
Институт за религиозни дела (ИОР), Ватикана Институт за религиозни дела (ИОР), Ватикана  

Годишният финансов отчет за 2018 на Ватикана

Институтът за религиозни дела (ИОР), известен като Ватиканската банка, публикува отчета си за 2018 г. Като продължи дейността си в услуга на католическата църква по света, бяха финансирани инвестиции, “имащи за цел развитието на най-бедните страни по света“.

Амедео Ломонако – Маня Кавалджиева – Ватикана

През 2018 г. банка ИОР „продължи внимателно да предоставя финансови услуги на католическата църква, присъстваща в цял свят и на държавата Град Ватикан“. Това се чете в комюникето на банката, в което се уточнява, че през 2018 г. са били обслужени 14.953 клиенти, с 5 милиарда евро финансови ресурси (при 5,3 милиарда през 2017 г.). От тях, 3,2 милиарда се отнасят до „управлявани и съхранявани спестявания“. Чрез своята дейност, банка ИОР е достигнала 112 държави.

Печалба от 17,5 милиона евро

През 2018 г. получената печалба бе 17,5 милиона евро (при 31,9 милиона през 2017), заделена за Светия Отец. В нотата се уточнява, че „е било възможно да се постигне печалба, въпреки силната турбулентност на пазарите през годината и наличието на все още твърде ниски лихвени проценти“. Що се отнася до „процеса на оптимизиране на разходите“, те са намалени с 16 милиона  евро (18,7 милиона през 2017 г.).

Инвестиции и католическа етика

Председателят на  кардиналската комисия за ИОР, кард. Сантос Абрил и Кастейо пише, че „институтът през последно време се намира в етап на регулиране и разяснения; всичко това с решителното желание да се създаде състояние, напълно съответстващо на етическата насока, както желае Негово Светейшество“.

Благотворителна дейност

ИОР продължава да реализира инвестиции, целящи улесняване развитието на най-бедните страни, правейки такъв избор, който да е в съответствие с осъществяването на устойчиво бъдещо развитие за идващите поколения“. В комюникето се казва още, че е даден „принос за реализиране на редица благотворителни и социални дейности, както чрез дарения от финансов характер, така и чрез отдаване при  благоприятен наем или чрез комодат (заем за послужване) на своето недвижимо имущество на организации, занимаващи се със социална дейност“.

Отчетът бе ревизиран от независимото одитно дружество „Deloitte & Touche“ А.Д.

20 Юли 2019, 14:11