Търси

Vatican News
Монс. Ауза Монс. Ауза 

Светият престол: няма свобода на мисълта, без защита на местата за култ

Монс Бернардито Ауза, постоянен наблюдател на Светия престол към ООН, се изказа в Ню Йорк по въпроса за защитата на местата за култ. Планът за действие на ООН за опазване на тези места и други религиозни обекти, посочи апостолическият нунций, ще бъде стъпка в правилната посока.

Амедео Ломонако – Бистра Пищийска – Ватикана

„Въпреки солидната правна рамка, която разглежда и защитава правото на свобода на религията, ние продължаваме да виждаме в целия свят тревожно увеличаване на сериозни прояви на нетърпимост, дискриминация, преследване и дори геноцид срещу вярващите поради тяхната вяра“. Това подчерта монс. Бернардито Ауза, постоянен наблюдател на Светия престол към ООН, в обръщението си в Ню Йорк по време та консултациите по плана за действие за защита на местата за култ и други религиозни обекти. В изказването си ватиканският представител припомни последните атаки срещу вярващи, сърбани за молитва, в синагогата в Питсбърг, в две джамии в Нова Зеландия, в три църкви в Шри Ланка и в няколко църкви в Буркина Фасо.

Правото на религиозна свобода

Позовавайки се на нормите за религиозна свобода, архиепископът припомни по-специално чл. 18 от Общата декларация за правата на човека: „Всеки човек има право на свобода на мисълта, съвестта и религията; това право включва свободата да променя религията или убежденията си и свободата да я изразява лично или в общност”. Друг значим текст, обясни монс. Ауза, е член 18 от Международния пакт за граждански и политически права: „Никой не може да бъде подложен на ограничения, които могат да накърнят свободата му да изповядва или да приеме религия или убеждения по свой избор. Свободата да изразява своята религия или убеждения може да бъде подложена само на ограниченията, предвидени от закона и които са необходими за защитата на обществената сигурност, обществения ред и общественото здраве, обществения морал или правата на другите".

Религиозна свобода и свободата на мисълта

Монс Ауза отбеляза, че планът за действие на ООН за защита на местата за култ и други религиозни обекти ще бъде стъпка в правилната посока и е пряка последица от защитата на свободата на мисълта, съвестта и религията. Монс. Ауза припомни също думите, отправени съвместно както към правителствата така и към вярващи от папа Франциск и великия имам на Ал-Азхар Ахмед ал Тайеб в документа за човешкото братство: "защитата на местата за култ - храмовете, църквите и джамиите – е задължение, гарантирано от религиите, човешките ценности, законите и международните конвенции. Всеки опит за нападение на места за култ или заплахи чрез атаки или експлозии или разрушения е отклонение от ученията на религиите, както и явно нарушение на международното право“.

Осъждане на атаки и идеологии

Делегацията на Светия престол - обясни монс. Ауза – се надява планът за действие за защита на местата за поклонение да се основе на фундаменталното право на свобода на религията и на правото на практикуване на вярата в мир и сигурност. Очакваме - добави ватиканският представител - че планът за действие не само щe осъди тероризма във всичките му форми, но щe осъди и атаките срещу местата за култ и идеологиите, които подхранват тези действия. Очакваме, добави той, че основната отговорност на държавите да насърчават и защитават равенството на всички граждани пред закона, независимо от тяхната религиозна или етническа идентичност, да бъде потвърдено. В плана за действие - обясни монс. Ауза - трябва да се очертае и решаващото значение на насърчаването и практикуването на култура на диалог и срещи, характеризиращи се с уважение и взаимно приемане. Ефективният план за действие, заключи монс. Ауза, също трябва да бъде призив към религиозните и политическите лидери, но и към екстремистите и фундаменталистите да "да престанат да използват името на Бог, за да оправдават убийства, изгнание, тероризъм и потисничество".

14 Юни 2019, 10:35